S:1

Çıkarmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde hatırlamak anlamında kullanılmıştır?

Çıkarmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde hatırlamak anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Adamı nereden tanıdığımı şimdi çıkardım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük iki ayrı yapım eki almıştır? ‘ soğuk ‘ kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? ( 90 + 05) x 0 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi zekat vermekle yükümlü olan kişi de bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? KORKULUK VE KIRLANGIÇTarlalardaki, bostanlardaki korkuluğu hepiniz bilirsiniz değil mi? Eski bir ceketi, yamalı pantolonu, hele hele yırtık pırtık şapkası ile çok hoştur. İşte bu korkuluklardan bir tanesi, sıcak bir bahar günü, kendi kendine türkü söylüyormuş. Hiç korkuluk da türkü söyler mi? demeyin. Yalnız olunca hava da mis gibi bahar kokunca herkes bir şeyler yapmak ister. Bizim korkuluk da tarlanın üstünden uçup giden leyleklere, kırlangıçlara imrenerek bakıyor, Ah ne olur, bir tanesi türkümü duysa da yanıma inse. diyormuş. Havada dönüp duran kırlangıçlardan bir tanesi aşağıya bir göz atmış. Gözlerine inanamamış. Aşağıda bir korkuluk, neşesi ile yeri göğü birbirine katmıyor mu! Kırlangıç şöyle aşağıya doğru süzülmüş. Doğrusu ya her zaman görmeye alıştığı asık suratlı korkuluklara bu hiç benzemiyormuş.Korkuluğun üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Edebiyatımızda roman ve hikâye türünde ün kazanan yazarın eserlerinde romantizmden realizme geçiş açıkça görülür. Sergüzeşt adlı romanı ve Küçük Şeyler adlı, Batılı teknikle yazdığı bir hikâye kitabı vardır.Bu parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Modern felsefenin ve analitik geometrinin kurucusu sayılan rasyonalist filozof aşağıdakilerden hangisidir? 1. Kureyşe kolaylaştırıldığı,2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar,3. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kâbenin) Rabbine kulluk etsinler.Anlamı verilen Kureyş suresinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 49 + 41 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimler bir arada kullanılmıştır? Bilim adamı Abraham H. Maslowun ihtiyaç hiyerarşisine göre, diğer bütün gereksinimlerini karşılayan insanlarda görülebilecek ihtiyaç hangisidir? Kuran-ı Kerimle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Millî Mücadelede milletimizin başarılı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Movie Maker programının amacı nedir? Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar? Çalışkan insanın başarılı olması onun en doğal hakkıdır. Ancak başarılı olmak için fazla çalışmak lazımdır.Altı çizili kelimelerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir.? Hepimiz koltuklara oturduk. O, hala içeri girmedi. İçeride herkes onu konuşuyordu. Metinde altı çizili zamirlerin türü aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir ? "Küçük kız siyah ayakkabıları çok beğendi" cümlesinde hangi sözcükler ön addır? Saat 17.10da film izlemeye başlayan Ali , 1 sa 43 dk boyunca film izlemiştir.Sinemada filme 15 dk ara verildiğine göre ,Ali sinemadan saat kaçta ayrılmıştır? Şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için ekonomik olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisi tercih edilmelidir? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangidir? XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;I- Duyunuumumiye İdaresinin kurulmasıII- Kapitülasyonların devam etmesiIII-Meşruti yönetime geçilmesihangilerinin yer aldığı savunulabilir? Dün günlerden salı ise yarın hangi gün olur? Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir ? Bir araştırmaya göre 7-18 yaş arasındaki her 30 çocuktan sadece biri sol beynini yeterince kullanabiliyor. Diğer çocuklarsa sol beyinleri yeterince gelişmediği için derslerinde başarısızlık, dikkat eksikliği, kendini ifade edememe gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliyor.Bunun başlıca nedeni genetik faktörün dışında sağlıksız beslenme. Fakat dikkat edilmesi gereken başka noktalar da var: çocukların kendilerini ifade etmelerineizin vermek, söz dağarcıklarını zenginleştirmek;onları gazete okumaya ve belgesel izlemeye özendirmek.Bu metinde belirtilen sorunun en etkili çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Türkler, İslam tarihinin hangi döneminde İslam uygarlığına, askerlikten sonra ilk defa "bilim ve sanat" alanlarında da katkı sağlayıp hizmet vermeye başlamışlardır? " Hoşça kal" kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır? Lozan Barış Konferansına katılacak olan Türk heyetinden, Doğu Anadoluda kurulması düşünülen Ermeni Devleti meselesi ve kapitülasyonların kaldırılması konusunda kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir.Buna göre;I. Toprak bütünlüğüII. Laik yönetimIII. Çok partili sistemIV. Ekonomik bağımsızlıkanlayışlarından hangilerine önem verildiği söylenebilir? İnsanların bir amaç için kullandığı tüm araç – gereçlerin üretilebilmesi için, hayatlarını kolaylaştırmak için kullanılan yöntem teknik ve bilgilerin tümüne ne ad verilir? Yağlar; nötral yağlar (trigliseritler), fosfolipitler ve steroidler şeklinde gruplandırılır.Verilen yağ çeşitleri ile ilgili;I. Canlılar tarafından depolanabilen yağlar nötral yağ-lardır.II. Doğada en çok bulunan yağ asidi steroidlerdir.III. Fosfolipitler tüm hücreler tarafından sentezlenir.ifadelerinden hangileri doğrudur?E) Marketten paketi 500 gram olan yağlardan 6 tane alan Fadime kaç kg yağ almış olur? Her duadan sonra hangi söz söylenir ? Toprağa karışmayan atıklar yüzyıllarca toprağa zarar verir( )Vatandaşlar çevreye karşı bilinçlendirilmelidirler.( )Atıklar birden çok kaynağı kirletebilir.( )Bilgilerin doğru, yanlış durumu hangi şekilde olmalıdır? Eski bir taş köprüden geçildikten sonra fakir mahallelere giriliyor; sefalet, bütün dehşeti ve çirkinliğiyle başlıyordu. Ortalarından akan pis kokulu sularında yarı çıplak çocuklarla sefil köpekler, eğri büğrü sokaklar... Tezekten, çamurdan yapılmış yarı yarıya toprağa gömülmüş penceresiz kulübeler...Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel adların yazımına ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır. I. Sanayide dışa bağımlılığı artırmakII. Daha fazla ülkeye, daha fazla ihracat yapmakII. İleri teknoloji ürünlerinin üretimini artırmakYukarıdakilerden hangileri Türkiyenin 2023 hedefleri arasında gösterilemez? Kabenin doğusunda, Hacerülesvedin tam karşısına rastlayan kuyudan çıkan, Yüce Allahın (c.c.), Hz. Hacer ile oğlu İsmaile (a.s.) ihsan ettiği kaynak suyunun adı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir