S:1

Mark : I am going to see my sister in the afternoon. Would you like to come with me?
Sarah : Why not? - - - -?
Mark : In front of the cinema. We want to watch a movie together.

Mark : I am going to see my sister in the afternoon. Would you like to come with me?Sarah : Why not? - - - -?Mark : In front of the cinema. We want to watch a movie together. sorunun cevabı "Where are you going to meet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
What do you do in the morning? Bir özellik için, annesinden normal aleli, babasından hastalıkla ilgili aleli alan bireylere o özellik bakımından taşıyıcı denir.Buna göre, hangi genotipe sahip anne-babanın doğacak çocuklarının taşıyıcı olma olasılığı en fazladır? (A: Sağlam, a: Hastalık alelidir.) Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? Buzullar hangi katmanda yer alır? • Beş Hececiler, yayımladıkları bir kitapla memleketçi edebiyata tepki göstermiştir.•  Yaygınlaşan günlük türünün öncüleri Nurullah Ataç ve Salâh Birsel’dir.•  Köy romanının en tanınmış örneklerinden biri de Yılanların Öcü’dür.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? “Hırsızlık, saldırı gibi olaylarda ....................... yardım isteriz.”Noktalı yere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır  ?   Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı için doğru bir tanımdır? ABAB÷ABYukarıdaki bölme işleminin göre bölüm kaçtır? Her gün 7 ders işliyoruz. 5 günde toplam kaç ders yapmış oluruz? Geçmişten günümüze insanlar zamanı ölçmek için çeşitli saatler yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan saatlerden değildir?  Aşağıdakilerden hangi seçenekte Peygamberimizin doğum yeri ve doğum tarihi doğru olarak verilmiştir? “Ona güvenebilirsiniz, hep doğru konuşur.” cüm- lesindeki altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi zamirdir? 1. Önce üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeli daha sonra dua etmeliyiz.2. Mutlaka cami, mescid, türbe gibi mekânlarda Allah’a yalvarmalıyız.3. Sadece kederli anlarımızda değil, sevinçli zamanlarımızda da Allah’ı anmalıyız.4. Sadece kendimiz için değil başkaları için de dua etmeliyiz.Yukarıdakilerden hangisi dua ederken uymamız gereken ilkelerden biri değildir? • Namaz, insanın Allah’a bağlılığını, sevgi ve güvenini söz ve hareketleriyle ortaya koyması anlamına gelir.•   Oruç, Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini daha iyi an- lamak, Allah için sabretmek anlamı taşır.•   Zekat ve Sadaka, sahip olunan şeyleri Allah yolunda harcanmak ve paylaşmaktır.•   Hac, zorluklara dayanmak, Allah’ın koyduğu sınırlara uymaktır. Kardeşlik ve eşitliktir.•   Kurban, Allah’a adanmışlıktır. O’na teslim olmak, her şeyini onun için feda edebileceğini göstermiş olmak ve O’na yakınlaşmaktır.İnsanın Allah ile iletişimi dikkate alındığında bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? "Türkiye Cumhuriyeti" cümlesinde kaç tane iki sesli hece vardır? Anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir? ……………………… Sami kökenlidirler. Akade adlı başkentleri vardır. Tarihte bilinen ilk merkezi devleti kurmuşlardır. Ayrıca bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması bu medeniyetin diliyle yazılmıştır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün, “Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün!” buyurdular. Bu dehşetli ikaz üzerine yanında bulunan sahabiler; “Kimin burnu sürtülsün ya Rasûlallah?” diye sordular. Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi:”………………………..”Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in burnu yerde sürtülsün dediği gruptan değildir?  Hangi sözcüğün birden fazla anlamı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılan uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin genel adıdır?  Ülkeler ve bölgeler arasında ticaretin hızla gelişmesini sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “-dan, -den” yerine tamlama eki getirilemez?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncükişi ağzıyla yapılmıştır? Bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne denir? Seni bir nûra çıkarsam, diye koştum durdumEy, bütün dalgalı ömrümde hayat arkadaşım!Dağ mıdır, karşı gelen taş mı, hep aştım; lâkinBuruşuk alnıma çarpan bu sefer kendi taşım!Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? BASKETBA_LYukarıdaki kelimede boş bırakılan harfi işaretleyiniz? Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerinden biri değildir? Aylin tanesi 20 liradan 1 kitap, tanesi 1 liradan da 2 kalem aldı ve satıcıya 50 lira verdi. Aylin kaç lira para üstü alır? Yıl 2020, dedem cumhuriyetin ilan edildiği yıl doğmuş. Dedem şimdi kaç yaşındadır? “Ben bir trafik levhasıyım. Ben sadece okul önlerinde bulunurum.” diyen trafik levhası aşağıdakilerden hangisidir? Verilen örneklerden hangisi geri dönüşüm örneği değildir? Aşağıdakilerden hangisi radyonun bir özelliği olamaz? Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namazdır? -5, -1, 0, +9 sayılarının mutlak değeri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi 1453’te Osmanlı Devleti’nin Bizans’ı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?   Evlilik türleri eşlerin seçildiği yere göre ve eş sayısına göre olmak üzere ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evlilik türünü ifade etmektedir?    Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir