S:1

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Antep, Maraş ve Urfayı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.
Buna göre,
I. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır.
II. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadoludaki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir.
III. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Antep, Maraş ve Urfayı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.Buna göre,I. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır.II. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadoludaki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir.III. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? sorunun cevabı "I, II ve III." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
2 kg elmanın 1000 gramı yenildi. Geriye kaç gr elma kalmıştır? “Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz … … devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” cümlesinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? ”Su akarken testiyi doldurmalı” atasözünü, aşağıdakilerden hangisi açıklar? 1. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde,2. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde,3. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile! Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.Aşağıdakilerin hangisinde Nasr suresinin anlamı doğru sıralanmıştır? Protista alemindeki canlılar tek hücreli ya da koloni şeklinde bir araya gelmiş hücre topluluklarıdır.Aşağıdaki canlılardan hangisi protista âleminde yer almaz? Aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri cümlenin sonunda bulunmaz? “Kur’an-ı Kerim’in ana konularını ………………, ………………..,……………………… ve …………….. olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlamalıyız? Bilgi teknolojileri için hangisi söylenemez? I- Bedir savaşıII- Mute SavaşıIII- Kuba mescidinin yapımıIV- I.Akabe biatiYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak sıralama nasıl olur? Kelebek, arı ve karınca aşağıda verilen omurgasız hayvan gruplarından hangisinde yer alır? minibüs -  vapur – tren – kamyon – bisiklet -  uçak – gemi – otobüsYukarıdaki taşıtlardan kaç tanesi kara yolu  taşıtıdır? Türk hikâye ve romanı 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir? Selda 9 yaşındadır. Babasının yaşı, Selda’nın yaşından 24 fazladır. Annesi ise babasından 3 yaş küçüktür. Buna göre, bu ailenin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnek olabilir? Hz. Muhammed'in sütanneye verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?  2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ve “Benim Adım Kırmızı”, “Kar”, “Cevdet Bey ve Oğulları” gibi eserleri bulunan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? I. IşıkII. RüyaIII. Yada taşıIV. SimurgV. AğaçYukarıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı mitolojik unsurlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisi, “Güneş balçıkla sıvanmaz.” atasözünün anlamına uygundur? Aşağıdakilerden hangisini dilimizle algılamayız?   Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi ile gerçekleşmez?  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha ağırdır? Resulullah'ı (a.s.m) öldürmek için yola çıkmışken sonunda Resulullah'a biat edip Müslüman olan ve Resulullah'ın halifesi ünvanını kazanan zat kimdir? Aşağıdaki yapılardan hangisi yanlızca bitki hücresinde bulunur?  Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelmesi beklenen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Kış uykusuna yatan hayvanlarda, çöl hayvanlarında ve göçmen kuşlarda özellikle yağ depo edilmesinin nedeni,I. Solunum ile parçalandığında çok enerji vermesiII. Yapıtaşlarının solunumda yıkımı ile çok miktarda metabolik su açığa çıkmasıIII. İçerdiği karbon sayısının oksijen sayısından fazla olmasıverilenlerden hangileri olabilir?  (1) Karşıdan küçük bir köpek yavrusu geliyordu. (2) Zavallı köpek susuzluktan dilini dışarı sarkıtmıştı. (3) Etrafa bakınarak su arıyordu. (4) Bir kaba su koyarak köpeğin önüne bıraktım.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “acıma” anlamı vardır? 1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? Bir bölme işleminde bölünen sayı 44, bölen sayı 4 ise bölüm kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın sonuçları için söylenemez? “Okullar açılmadan önce kitaplarımı,defterlerimi tamamladım.” Cümlesinde kaç çoğul ad vardır? K ve L ülkelerinde aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı benzerdir. Yalnızca bu bilgiye göre K ve L ülkelerin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer olması beklenir? 9’ un 5 eksiği kaçtır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun’a göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? “Anneannesini ziyarete giden Gülçin sıcaktan duramadı. Anneannesi ile birlikte dağ yamacında yüksek bir düzlükte olan evlerine gittiler.”Burak ve anneannesinin gittiği bu yüksek düzlüğe ne isim verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir?  Atatürk’e göre din aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir