S:1

Manastır Askerî İdadi yıllarında Mustafa Kemali en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.
Bu durum Mustafa Kemalde, Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikrini oluşturmuştur?

Manastır Askerî İdadi yıllarında Mustafa Kemali en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.Bu durum Mustafa Kemalde, Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikrini oluşturmuştur? sorunun cevabı "Dış politikanın" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
• Birûni 995 yılında Güneş ve gezegenlerin eğimini saptamıştır.•  Ali Kuşçu güneş saati yapmış ve Ay’ın ilkharitasını çıkarmıştır.•  Akşemseddin ilk defa mikrobun varlığından bahsetmiştir.Buna göre Müslüman bilginlerin faaliyetleri ile ilgili ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Cuma namazını kılanlar, o günün …………namazını kılmazlar. Çünkü Cuma namazı o günün ……….namazı yerine geçer.Boş bırakılan yere hangi ortak namaz vakti gelmelidir. “Bu dünya ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi! ” (Ankebut Suresi/64)Yukarıdaki ayet inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir? Cumhuriyet Dönemi’nde yeni Türk harflerinin kabulü sonrasında yeni harflerin halka öğretilmesini sağlamak amacıyla 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Talimatnamesi yürürlüğe konmuştur. Bu talimatname ile 16-45 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin devam edeceği % 65’i köylerde olmak üzere 54.050 derslik açılmıştır.Bu çalışmalar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi MGK üyesi değildir? Aşağıdaki ikilemelerden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur? I- MoraII- TrabzonIII- EflakIV- BoğdanYukarıdakilerden    hangilerinin    alınmasıyla    Bizans’ı diriltme    umudu    sona ermiştir? Bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında gözlenen;I. Tetrat oluşmasıII. Sinapsis görülmesiIII. Cross-over’ın meydana gelmesiIV. Homolog kromozomların ayrılmasıolayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Çevresine yardımcı olan insanın ömrü kısa olsa bile uzun ömürlü sayılır. Bunun yanı sıra serveti olup da çevresine hiç yardımcı olmayan insanlar da var. Hatta bunlar, ken- dileri de yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşarlar. Bunların ömürleri uzun olsa bile kısa sayılır.Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? 1800 yılında, içinde tuz çözeltisi bulunan kaplar ve bir ucu çinko diğer ucu bakır olan teller kullanarak bir düzenek kurmuştur.  Bu düzenekte elektrik akımı üretir. Düzeneği daha da geliştirdiğinde “tarihin ilk pili” ortaya çıkar. 56 tane mavi renkli ve 35 tane ise kırmızı renkli balon var. Bu balonların 5/7' i patladı. Geriye sağlam kaç balon kaldı? Aşağıdakilerden hangisi emir kipindedir?  Çevremizde doğal olarak oluşmuş unsurlar vardır.Bu unsurların oluşumunda insanların etkisi yoktur? Tina : - - - -?Mark : You can go by taxi. Teddy dans etmeyi çok seviyor ama İngilizcesini bilmiyor.Hadi ona yardım edin. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç Müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir? “Otobüste yaşlılara yer vermenin gereğine inanma” ile ilgili bir drama düzenleyen öğretmen aşağıdaki hangi alan ile ilgili bir davranış kazandırmaya çalışmaktadır? Dört onluk üç birlikten oluşan sayının onlar basamağında hangi rakam vardır? • Dünya’nın ilk ve en eski milli parkıdır. • Boz ayılar, kurtlar ve bizonlar olmak üzere birçok canlı için doğal yaşam alanıdır. • Dünya’nın en büyük gayzerlerine ev sahipliği yapmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen milli park aşağıdakilerden hangisidir? “Yol, köprü, çeşme, mescit, yoksullar için aşevi, hastane ve okul yaptırmak gibi hayır işlerini kapsar. Bunları yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, yol gösterenler ve destek olanlar gerek hayatlarında ve gerekse vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler.”Yukarıda anlatılan ibadet hangisidir?  Sofraya oturan bir kişi yemeği bitirdikten sonra aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemelidir? Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığı ile ilgilidir ? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlı grubunda yer almaz? Milli Mücadelede doğu cephesinde hangi devlet ile mücadele edilmiştir? Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? “Ey amca güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler bu dini anlatmaktan vazgeçmem” demesi peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır. “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” T.C. Anayasası Madde 22Aşağıdakilerden hangisi bu anayasa maddesi ile ulaşılmak istenen hedefler arasında yer almaz? “Yoktan var etmek, var olmayanı örneği ve benzeri olmadığı halde ortaya koymak” anlamına gelen Allah’ın subûtî sıfatı hangisidir? Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili olarak aşağıda verilen önerilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlara örnek değildir? I. Makalenin sonuç bölümünde değerlendirme yapılmayıp öneriler sunulmamalıdır.II. Makale; bilim, sanat, spor ve toplumu ilgilendiren her konu hakkında yazılabilir.III. Ciddi bir üslupla kaleme alınan bilimsel içerikli araştırma yazılarıdır.IV. Öne sürülen düşüncenin kanıtlanması zorunludur.V. Okuyucuyu bilgilendirme amaçlandığından anlatımda söz oyunlarından uzak durulur.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde makale ile ilgili yanlışbir bilgi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hızlanan hareket yapar? Aşağıdakilerden hangisinde varlık işaret yoluyla belirtiliyor? I.   40 yaşını doldurmakII   Yüksek öğrenim görmekIII  TC vatandaşı olmak Yukarıda verilen özelliklerden hangileri cumhurbaşkanı seçilebilmenin şartlarındandır?  I. İyi kararlar tecrübe sayesindedir, tecrübe ise kötü kararlar sayesinde.II. Tecrübe; yanlışlardan doğar, doğrulara götürür.III. Tecrübe, insanı yanlışlardan alıkoyan bir güçtür.IV. Hayattaki doğruların toplamı tecrübedirNumaralı cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? 1. Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?   Dünyada parayı ilk kullananlar kimlerdir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Antrenman yapan bir sporcuda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? “Dert” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir