S:1

Dualarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması uygun olmaz?

Dualarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması uygun olmaz? sorunun cevabı "Matematikten sadece ben yüksek not alayım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bozkırda yaşayan insanlar daha çok hayvancılıkla uğraşırken, deniz kenarında yaşayanlar balıkçılıkla, verimli arazidekiler ise tarım ile meşgul olmuşlardır.Buna göre toplumların sosyo-ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerdenbiri değildir? They - - - - in front of the door for more than two hours. Aşağıda verilen ayetlerin hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Bütün canlıların yaşayabilmek için hangisine ihtiyacı yoktur? Verilen kelimelerden hangisi 4 hecelidir? İkilemelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi amorf bir katıdır? Akıl ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? The Mariana Trench is - - - - part of the world with 10,994 m. depth. (I) Diller arasında kelime alışverişinin olması kaçınılmazdır. (II) Bütün diller, ilişkide bulundukları diğer dillerle etkileşim içindedir. (III) Türk dili için de durum böyledir. (IV) Türkçe tarih boyunca çok farklı kültürlerle etkileşim içine girmiş, o kültürlerden karşılıklı kelime alışverişinde bulunmuştur. (V) Dolayısıyla Türkçenin söz varlığını oluşturan unsurlar arasında alıntı kelimeler önemli bir yere sahiptir.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsünün 2 katına, B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün 3 katına eşittir. A, B ve C açılarının ölçüleri toplamı 180° ise C açısının ölçüsü kaç derecedir? Aynı dili konuşanlar değil, Aynı duyguları paylaşanlar ANLAŞIRLAR... MevlânaMevlâna bu sözü ile neyin önemini vurgulamıştır? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi gün kutlanır? ... tarih hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmeden çekinmeyelim.Atatürkün bu sözüne bakarak bir tarihçi için özellikle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir? Maniheizm dinini kabul etmişlerdirYerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.Tarımla uğraşmışlardır.Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk devleti aşağıda-kilerden hangisidir? Dört öğrenci bazı iç salgı bezlerine ait görevleri söylemişlerdir: Bilge: Korku, heyecan, öfke gibi anlarda salgılanır. İsa: Kan şekerinin düzenlenmesinde görev alır. Sezgin: İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar. Taha: Ergenlik döneminde dişi ve erkeğe özgü özelliklerin çıkmasında görev alırlar.Buna göre öğrencilerin söylediği bu görevler arasında hangi iç salgı bezine ait bir görev yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın şekli ile ilgili inanışlardan değildir? Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Türklerin İslamiyete girmesi hızlanmıştır? Slayt gösterisini başlatmak ve gösteriden çıkmak için kullanılan tuşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmada son basamaktır? Ses en yavaş hangi ortamda yayılır? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından olan Hadesten Taharet sınıfına dahil değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesine sahip illerimizden biri değildir? "Yemekten sonra bir elma yedim." Cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Bir deste kalem 20 liradır. 7 kalem alan biri kaç lira öder? 2 bütün karpuz, 4 yarım karpuz kaç bütün karpuz eder? Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur'an öğretmeni kimdir? Öğretmenimiz ( ) Hiçbir kar tanesi birbirine benzemez ( ) ( ) dedi ( ) Sen bunu biliyor muydun ( )Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi San Remo Konferansından sonra İngiliz Mandasına bırakılan yerlerden biri değildir? Bir edebiyat dergisinde Ahmet Haşimle ilgili güzel bir yazı okudum. Yazıda Ahmet Haşimin şiir serüveni anlatıldıktan sonra günümüz şairlerinden farklı yönleri ortaya konmuş. Bunlar arasında en çok ilgimi çeken, Ahmet Haşimin sözcükleri nota olarak görmesinin şiirlerini bir besteye dönüştürmesi oldu. Bu parçada altı çizili söz, Ahmet Haşimin aşağıdaki hangi özelliğini anlatmaktadır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ) , yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz. ( ) Bismillahirrahmenirrahim in anlamı Esirgeyen, bağışlyan Allahın adıyla. demektir( ) Günah, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.( ) Cenazede taziyede bulunurken Allah rahmet eylesin. deriz.( ) Ruhumuzun temiz kalabilmesi elbiselerimizin temiz olmasına bağlıdır.( ) Gereken durumlarda yalan söyleyebiliriz.( ) Güzel ahlak, güzel söz ve davranışlarda bulunmaktır.( ) Temizlik, sağlıklı olmanın temel koşuludur.( ) Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır.( ) Başka dinlerin inanç ve değerlerine saygı göstermek, dinler arası çatışmaya neden olur.( ) Dinimizce kötü duygu ve düşünceleri taşımamak manevi temizlikten sayılır. "Donmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur. Tutumlu olmak aşağıdakilerden hangisi değildir ? Peygamberimizin (sav) aşağıdaki hadisi şeriflerinden hangisi çocuklar arasında ayrım yapmamakla ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak verilemez? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir