S:1

Ülkeler arasında kültürel farklılıklar olsa da çoğu ülkenin ortak kutladığı özel günler bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu özel günlerden biridir?

Ülkeler arasında kültürel farklılıklar olsa da çoğu ülkenin ortak kutladığı özel günler bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu özel günlerden biridir? sorunun cevabı "Anneler Günü " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Can 14.096 TL parasının 1. gün 7.689 TL'sini 2. gün 3098 TL'sini harcamıştır. Can'ın kaç TL parası geriye kalmıştır? Litresini 4 liradan satan sütçü her gün 348 lira kazandığına göre günde kaç litre süt satıyor? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarını kullanmanın faydaları arasında değildir? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler topluluğunun üyeleri arasında yer almaz? Neşe, bir parça gazete kâğıdını alıp üzerine bir miktar tuz döküyor. Bu kâğıdı hoparlörün üzerine koyarak müziğin sesini arttırıyor. Ses arttıkça tuz taneciklerinin bu gazete kâğıdı üzerinde hareket ettiğini gözlemliyor.Neşe, yalnızca bu gözleminden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? Aşağıdakilerden hangisi imanın insana kazandırdığı özelliklerden değildir? Trafikte yürüyerek hareket eden insanlara ne ad verilir? Karacoğlan gene coştu bunaldıİnip aşkın deryasına dolandıGüzel gitti diye pınar ağladıAcıdı yüreğim yandı pınaraBu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi imge olarak kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir? 637 – 400 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Camiler Haftası ne zaman kutlanır? Arife oyuncak bebeğini tamamen su dolu kaba batırdığında suyun taştığını görüyor. Buna göre Arife, oyuncak bebeğiyle ilgili nasıl bir çıkarımda bulunabilir? Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı`nın çıkmasına neden olan gelişmelerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı bir insana yakışan bir davranış değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y(...) Sindirim enzimleri, maddelerin kimyasal sindirime uğramasını sağlar.(...) Safra salgısı, mide tarafından salgılanan bir enzimdir.(...) Yağların fiziksel sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir.(...) Enzimler, kimyasal sindirimi başlatma ve hızlandırmada etkili olur.(...) Kalın bağırsakta bulunan ve villus denilen yapılar besin atıklarının dışarı atılmasını sağlar. Çok eskiden haberleşmede posta güvercinlerinden faydalanılırdı. Günümüzde ise bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, posta güvercinlerinin yerini elektronik postalar aldı.Buna göre posta güvercinleri ve elektronik posta arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangileri arasında vardır? Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime çıkma durumundadır? Hangi cümlede kaynaşma yoktur? Mıknatısın uyguladığı kuvvet ................................... gerektirmez.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sözcüğün sonundaki sert sessizin yumuşaması için gelen ekin ....................... gerekir.Tanım aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Serum için;I. Sodyum klorür (NaCl) çözeltisidir.II. Kütlece % 0,9 AgCl içerir.III. Vücuttan sıvı ve tuz kaybı olduğunda kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? Bal arılarının üreme şekli düşünüldüğünde mayoz bölünmenin gerçekleştiği olay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Öğrenci olmak doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir. (....) Orta Asyada kurulan ilk Türk devleti Karahanlılardır.(....) Sadaka taşı ve askıda ekmek gibi uygulamalar kültürümüzde yardımlaşmaya verilen önemin göstergesidir(....) Eski Türk devletlerinde hükümdarlık yetkisinin hakana Gök tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu inanışa kut denirdi.(....) Kuran-ı Kerim Hz. Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiştir Bir kenarı 9 cm olan karenin çevresi tüm kenarları birbirine eşit olan üçgenin çevresine eşittir. Buna göre üçgenin bir kenarı kaç cm' dir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Tutum, bilgi, düşünce, duygu ve davranışları sembol ve simge ile kaynaktan (kişi, grup) hedefe aktarma işlemine ne denir? Cüzdan şimdi elimdeydi! Vapura binmeden çıkarmıştım. Daha sonra tekrar cebime koydum mu hatırlamıyorum. Hay aksi!.. İşte her zamanki yerinde değil. Âdetim sol cebime koymaktı. Vapura yetişmek için her zamanki gibi koşturayım derken düştü mü, düşürdüm mü? Bak şu işe! Kimliğim, kartlarım, ehliyetim, param...Aşağıdakilerden hangisi metinde sözü edilen kahramanımızın kişilik özelliklerinden biri değildir? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız (.....) Kuvvet denince aklımıza itme ve çekme gelmelidir.(.....) Kuvvetin bir cisme etki etmesi için o cisme temas etmesi gerekmez.(.....) Rüzgâr, arkadan eserse o kişiye çekme kuvveti uygular.(.....) Oyun hamuru, teneke kutu gibi cisimlere kuvvet uygularsak cismin şekli kalıcı olarak değişir.(.....) Kuvvet ortadan kalkınca eski hâline dönmeyen cisimlere esnek cisimler denir. Bir bölme işleminde bölünen sayı 44, bölen sayı 4 ise bölüm kaçtır? I-7I, 0, -5, -2 Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hz. Muhammed (sav.), Müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir. Bu organlar arasındaki bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o dereceuyumlu çalışır. Bunun gibi toplumun bireyleri arasındaki bağın güçlendirilmesi de toplumsal uyumun sağlanması için önemlidir. Bundan dolayı İslam dini, insanlararasında yardımlaşma ve dayanışmayı öğütler.Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan aşağıdaki düşüncelerden hangisi, imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur? Taştan ve kemikten kaba aletler ilk kez hangi devirde yapılmıştır? Yine geldi hazan mevsimi, ağaçlar yapraklarını döktüler. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir. cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? İnsanlarda bulunan 23. çift kromozom XY şeklin- de olursa birey erkek, XX şeklinde olursa birey dişidir.Yukarıda verilen bilgiye göre bir anne ile bir babanın doğacak ilk çocuklarının dişi olma olasılığı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir