Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ülkemizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ülkemizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? sorunun cevabı "Dört tarafı denizlerle çevrilidir.  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan bir kelime vardır?  Aşağıdakilerden hangisi pekiştirme sıfatıdır? Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden biri değildir? Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bulunan milli park sayısı diğerlerine göre daha fazladır? Eser “mutluluk veren bilgi” anlamına gelir. Dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşur. Küntogdı, Aytoldı, Ögdülmiş ve Odgurmış adlı bu karakterler sembolik bir anlam taşıyarak adaleti, saadeti, aklı ve akıbeti temsil ederler. Bu yönüyle de edebiyatımızın ilk alegorik eseri olma özelliğini taşır. Eserin dilinde Arapça ve Farsça etkisi fazla yoktur. Nazım birimi beyit, ölçüsü aruzdur. Bilinen üç nüshası, bugün Fergana, Viyana ve Mısır’da bulunmaktadır.Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ileri teknoloji ürünlerinin üretim ve satışından elde ettiği gelir daha fazladır?               1+2+3 = 6......1. satır       4+5+6+7+8 = 30....2. satır9+10+11+....+15 = 84....3. satırHer satırda belirli bir kurala göre yazılan sayıların toplamı verilmiştir. Buna göre 10. satıra yazılacak olan sayıların toplamı kaç olur? Müslümanların bir kısmının kılmasıyla diğerlerinden kılma yükümlülüğünün kalktığı namaz hangisidir? Habur Sınır Kapısı hangi ülke ile aramızda bulunmaktadır? Sıvı bir maddenin ısı alarak  gaz hali ne geçmesine ne ad verilir ? Tanzimat Fermanı’yla yenilik yapılmayanalan, aşağıdaki hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?