Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde demokrasi alanındaki gelişmelere kanıt olarak gösterilemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde demokrasi alanındaki gelişmelere kanıt olarak gösterilemez? sorunun cevabı "TBMM’nin açılması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.      (……) Güneşe direkt bakmak sakıncalı değildir.      (……) Işık kirliliği doğal hayatı etkilemez.      (……) Mum çok kullanışlı ve çok aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır.      (……) Altın, gümüş, demir gibi maddeler saf maddelerdir. Namazda imam  olacak kişide olması tercih edilen özelliklerden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının sonuçlarından biri değildir? My brother is tall. He can - - - - basketball. Gazların bulundukları ortamda yayıldığını göstermek için hangisini kullanabiliriz? Konularına göre haritalar, fiziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır.Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fiziki haritalardan elde edilmektedir? Embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin depo edildiği embriyonik zar aşağıdakilerden hangisidir? Çocukları olası istismar ve kötü muameleden korumak ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için hangi tarihinde “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir? 1. sebep2.  kitap3.  aramamalıyız4.  için5.  okumakNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Mısırlıların papirüs bitkisinden elde edilen kağıtlar üzerine yalnızca edebi metinleri yazmadıkları; antlaşmalar, yemek tarifleri, vergi kayıtları, mevsimleri ve su taşkın zamanlarını da yazdıklarını görmekteyiz.Buna göre papirüsler üzerinde araştırma yapan bir öğrenci aşağıdaki alanlardan hangisi hakkında bilgi sahibi olamaz? • Laikliğin benimsendiği ülkelerde bütün vatandaşlar her türlü hak ve özgürlüğe sahiptir.• Herkes istediği inancı ve dini benimseyip benimsememekte serbesttir.• Kişiler, inanç ve düşüncelerini özgürce ifade edebilir.Verilen bilgilere göre Laiklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? “Söz döndü dolaşdı, yine o konuya geldi.” cümlesinde bulunan aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğru değildir?