S:1

Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek için olay yerinde yapılan uygulamaya ne ad verilir?

Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek için olay yerinde yapılan uygulamaya ne ad verilir? sorunun cevabı "İlk yardım" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel bir büyüklüktür? Roman karakterleri, her gün karşılaşabileceğimiz insanlarla aynı değerleri paylaşmak zorundadır. Bu değerler açısından bakıldığında ne tümüyle iyi ne de tümüyle kötü insanlar vardır. Hangi romanı beğenirsek beğenelim karakter hep hayatın içindedir.Bu parçada aşağıdaki sıfat türlerinden hangisi yoktur? Çevreyi korumanın en etkili yöntemi hangisidir? Eşeyli üremenin temeli aşağıda verilenlerden hangisine dayanır? Bitkilerde boşaltım,  aşağıdakilerden hangisi ile olur?  .Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde alınan Misak-Milli kararları arasında yer almaz?   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?  "Akşam oldu…….?" cümlesinin soru cümlesi olabilmesi için noktalı yere hangi hece yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Evimizdeki musluk arızalandı. Dakikada 34 litre su akıtan musluğu, tesisatçı gelip tamir eden kadar yarım saat geçti. Buna göre boş yere akan su miktarı kaç litredir? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamına girmez? Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Okula geliş gidişlerde tanımadığımız insanlara nasıl davranmalıyız? Çaka Bey’in kızıyla evlenen Türkiye Selçuklu hükümdarları, aşağıdakilerden hangisidir? "Yağmur başlayınca çocuklar çadıra girsiler." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Kars AntlaşmasıMoskova AntlaşmasıAnkara AntlaşmasıYukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur? Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi mitoz hücre bölünmesi yapan tüm canlılarda ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi varlığın biçimini belirtiyor? Düden Gölü hangi ilimizdedir? Kadir ninesine: “ Küçükken hangi oyunları oynardınız?” sorusunu sormuştur.Kadir hangi cevabı almış olamaz? Urartular, mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmış, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir.Bu bilgiye göre, Urartularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?D) Ölümden sonraki hayata inandıkları Duran bir cismi hareket ettirebilen; hareketli cismi durdurabilen, şeklini ve yönünü değiştirebilen etkiye ………… denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Selinin yaptığı hareketlerde hangisi itme kuvvetine örnek olarak gösterilebilir? Safranbolu Evleri hangi şehrimizdedir? İnsanın dişi üreme sisteminde olgunlaşan yumurta hücresi folikülün yırtılması ile yumurtalıktan atılır ve atılan yumurta kirpikli huni tarafından tutularak yumurta kanalına geçer.Bu olay menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? “540” sayısının 3 basamaklı tek doğal sayı olması için “0” yerine en küçük hangi sayı gelmelidir?  Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına ne­den olan doğal afet hangisidir?  ? – 15 = 90 ÷ 3 eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Erayların ahırında 7 keçi, 8 koyun ve 3 kuzu   vardır.Erayların ahırında kaç hayvan vardır? Kapodokya hangi ilimizdedir? Kenar uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 14 cm olan telden yapılan bir üçgen bozularak kare yapılmak isteniyor. Bu karenin bir kenarı en fazla kaç cm olur? 10 adet 200 ml'lik şişelerin 5'te 2'si sarı renkte, kalanı mavi renkte boyalı su ile doludur.Mavi renkli suların toplamı kaç ml’dir? Hangi sözcükte “ses düşmesi” vardır? 7 , 14 , 23 , 28 , 35 , 42Örüntüsünde örüntüyü bozan sayı hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırır? Annem, akşam olduğunu görmüyor musun? dedi. cümlesinde hangi bölüm tırnak içine alınmalıdır? Sevda: Esendal’ı,  okurken yaşamını, yaşadığı dönemi, koşulları iyi değerlendirmek gerekir. Öykülerinde ve romanlarında toplumun geçirdiği değişimler, küçük insanların başından geçen küçük olayların içinde hiç abartılmadan yansıtılır.Sevda, Esendal’ın hangi özelliğine değinmemiştir? Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur? Tanzimat Dönemi’nde Şinasi ve Namık Kemal’le baş-layan yenileşme hareketi II. Abdülhamit Dönemi’nde yavaşlamıştı. 1876’da Meclis-i Mebusan’ı kapatarak bütün yetkileri kendisinde toplayan Abdülhamit zamanında yeni bir edebiyat meydana gelmişti. Namık Kemal gibi sesi çıkacak olan edebiyat ve düşünce adamlarını ceza vermeden İstanbul’dan uzaklaştırmak Abdülhamit’in siyasetiydi. Edebiyat ve düşünce adamları İstanbul ve olaylardan uzakta dağınık haldeydiler. Önceden çıkmakta olan gazete ve dergiler, edebiyat dışı konulara yönelmişti. 1891’de Servet-i Fünun dergisi çıkmaya başladığı zaman Türk yayın hayatı bu durumdaydı.Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çıkarılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir