S:1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez?

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez? sorunun cevabı "Haksızlıklar karşısında  sessiz kalırdı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
(I) Kitabın insan yaşamındaki yeri elbette tartışılamayacak kadar önemli. (II) Kitaplar, yüzyıllar boyunca insanlığın kültür ve bilimsel birikimin taşıyıcısı olmuştur. (III) Kitaplar, her an ve her yerde bizimle olmaya devam edecektir. (IV) Yaşamı bizler için daha anlamlı kılacaktır kitaplar. (V) Kitaplar sayesinde başka dünyalara uzun yolculuklar yapacağız.Numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaşıklıktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdakilerden hangisi insanda X kromozomundaki genlerle kalıtılan karakterlerdendir?  Peygamberimizi Taif dönüşü himaye eden kim olmuştur? Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır? Gazete ve dergi gibi düzenli aralıklarla yayımlanan kaynaklara ne ad verilir? “Sen öğüt ver. Çünkü sen sadecebir uyarıcısın. Onlara zor kullanacak değilsin.” (Ğâşiye suresi, 21-22.  Ayetler)Bu ayetler temel hak ve hürriyetlerden hangisine yöneliktir? Aşağıdakilerin hangisinde yüklem haber kipiyle çekimlenmemiştir?                     “5263” sayısını en yakın olan onluğa yuvarladığımızda elde edeceğimiz sayı hangisidir? Yaşadığımız yerin çöplerini toplayanlar hangi kuruma bağlı çalışmaktadırlar? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biridir? k  = 2.2    m = 2.22 r  = 2.222Verilen ondalık gösterimlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  A: What do we need for the cake?B: Buy - - - - sugar, there isn’t any left. 5 cm olarak dikilen bir fidan, her ay yaklaşık 2 cm uzamaktadır.  4. ayın sonunda fidanın boyunun, ilk dikildiğindeki boyuna oranı kaçtır? "17654, 17564, 17875, 17785" doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir? Röportaj yapan kişi sadece duyduk ları ve gördükleriyle yetinmez.- Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.- Yazar, kendi görüş ve düşüncelerini röportaja katmaz.“Röportaj”la ilgili bu cümleler doğruyanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir? Sınav için çok çalıştım. Tüm konuları biliyorum. Hazırlık sorularını çözdüm. Başarılı olmamam için hiçbir sebep yok. Kesinlikle bu sınavı kazanacağım. Hiçbir şey buna engel olamaz.Bunları söyleyen bir öğrenci, aşağıdaki ayetlerden hangisine ters düşmüş olur?  30'dan başlayıp 4'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? 745 sayısındaki 4 ile 827 sayısındaki 8 in basamak değerleri toplamı nedir?  1 onluk 6 birlikten oluşan sayının 6 eksiği kaçtır? Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, devlet yönetimindeki değişik toplumsal kesimleri kanun önünde eşit sayar? Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlardan değildir? Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türkiye Devleti varlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş ve Osmanlı İmparatorluğunun bıraktığı sorunların hemen hepsi çözülmüştür. Buna rağmen Türkiye Lozan’da bazı isteklerini kabul ettirememiştir. Aşağıdakilerden hangisi Lozan’da çözülemeyen sorunlarla ilgili 1923-1939 arası dönemde yaşanan gelişmelerdendir?  657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre disiplin cezası ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır?  Tanrı, ilk neden olarak evreni yaratmıştır ve evren artık kendi yasalarıyla işlemektedir. Tanrı’nın sürekli olarak evrene müdahale etmesi akla aykırıdır.Verilen bilgi Tanrı’nın varlığına ilişkin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir? Eserlerimin sadece günümüze seslenmesi beni mutlu etmez. Bu nedenle elimden geldiğince yarınlara kucak açacak eserler yazmaya çabalıyorum.Bu parçadaki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü yansıtan öğelerden değildir?  Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmeye örnektir? • Oluşumlarında muson rüzgarları etkili olmuştur.•    Yağışın az olduğu kış mevsiminde yapraklarını döken ağaçlardan oluşurlar.•    En yaygın olan tür teak ağacıdır.Yukarıda bilgi verilen orman türü aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygındır? Yönetimde, bir işin birden çok işgörence yapılması sırasında işgörenler arasında oluşan insan ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki olumsuz davranışlara örnektir?  Bir arabayı çalıştırmak için verilen 120 J’lük kimyasal enerjide 30 J kinetik enerjiye dönüşüyorsa verim yüzde kaçtır? Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün tamamen aydınlık olduğu evreye ne ad verilir? İmam Malik, amelî-fıkhi yorumlarında Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem verir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? '' Diz'' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Hangi kelime cümle başında olmasa da büyük harfle başlar? Aşağıdakilerden hangisi 12 sayısının çarpanlarıdır? İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan duygusuna sahip olmaktır.”Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı olmayan bir kişi hangisini daha çok yapar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir