Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
If you break a .. , you will have luck.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
If you break a .. , you will have luck. sorunun cevabı "mirror / bad" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• Sıkıntı veya nefes darlığı• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissiVerilen bulgular, kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir? • Hinduizm’de toplumsal yapı bu sisteme göre şekillenir.•   Her sınıfın kendine özgü hak ve sorumluluklarıvardır.•   Brahmanlar en yüksek sınıfı oluşturur.•   Paryalar sistem dışı sayılırlar.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudan beden temizliğiyle ilgili bir durumdur? Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlerini aşağıda verilenlerden hangisi daha kapsamlı ve doğru açıklamaktadır?  “Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?    Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin romandan ayrılan yönlerinden değildir? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi eş anlamlı kelimelerdir? I. Sıcak tencereye dokununca eli yandı.II. Hırsız paraları almış, bilgisayara dokunmamış.III. Çocuk, lambaya dokunmak için sandalyeye çıktı.IV. Olay sırasındaki sözleri hepimize çok dokundu.V. Ağacın dalı rüzgâr estikçe antene dokunuyor.Numaralanmış cümlelerin hangisinde “dokunmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Bilimsel araştırma yaparken   dipnot yazmanın amacı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?(Soru hatalı değil) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun fethine yöneliktir? (2012 PYBS) I-Pasinler     II-Dandanakan      III- Malazgirt 15462 + ...........  <  21 000ifadesinde verilen şartı sağlayan en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?