S:1

Aşağıdakilerden hangisi Kurâna göre bilgi edinme yollarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kurâna göre bilgi edinme yollarından biri değildir? sorunun cevabı "Rüyalar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır.Buna göre sıcaklığın en az olduğu kıyımız hangisidir? “gel” eyleminin şimdiki zaman ikinci çoğul kişisi ile çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir ? İtilaf devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı hangisidir? 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre “sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite” aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Boşluğu en uygun hangi seçenek tamamlar?A : Good Morning, Ali....................................B : I am great , thanks. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? Güzel bir bahar günüydü. İki kardeş sabah olup da dedelerinin onlar için yaptığı uçurtmaları masanın üstünde gördüklerinde çok sevindiler. Uçurtmalarını kaptıkları gibi kırlara koştular. Kısa sürede gökyüzü uçurtmalarla doldu.Bu metindeki altı çizili söz aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir? Aylin, sınıfta etkinlik olarak KES-YAPIŞTIR yapacaklarını ingilizce söylemiştir.Buna göre Aylin ne demiştir?  '' çöl '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? 24’ ten başlayarak dörder dörder ileriye doğru sayan Fatih 6. saymada söylediği sayıyı en yakın onluğa yuvarladığında kaçı söyler? 90 lira ile markete girdim. Marketten 30 liralık deterjan ile deterjandan 5 lira az olan paspas aldım.Acaba 90 liradan geriye kaç liram kaldı? Toplantıda üyelerden bir ya da birkaçı tarafından bir "sorun"un çözümü için başkanlığa iletilen görüşe ne denir?  Aşağıda elektrik ile çalışan bazı araçlar verilmiştir:Radyo, telefon, televizyon, teyp, telsiz.Bu araçlardan kaç tanesi haberleşme amaçlı kullanılamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir grubun içinde çalışırsak kazanacağımız iyi özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi çocuğun anne babasına karşı yerine getirmesi gereken davranışlardan biri olamaz? Türk ordusu, Milli Mücadele’de Batı Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? A ş a ğ ı d a k i l e r d e n h a n g i s i P e y g a m b e r i m i z i n çocuklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma örneği değildir? “Emrolundukları dinî hükümleri tüm insanlara olduğu gibi bildirmek.” anlamına gelen ve peygamberlerin ortak özelliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük ünlü uyumuna uymayan” bir sözcük vardır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Felaket kimlerin başına gelirse onları mahveder.” anlamına gelir? A :  7 = 9Yukarıdaki bölme işlemine göre, verilmeyen sayı kaçtır? Simya ile ilgili;I. Sınama yanılmaya dayalıdır.II. Teorik temelleri yoktur.III. Kontrollü deneyler yapılır.yargılarından hangileri doğrudur? Hz. Aişe, Hz. Peygamber’i kastederek “O, iki şey arasında tercih yapma durumunda kaldığında, günah olmadığı sürece, - - - - olanını seçerdi.”  buyurmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yerleşme ve seyahat özgürlüğü T.C. Anayasası tarafındangüvence altına alınmakla birlikte bazı özel durumlarda bu hakkımız kısıtlanabilir.Aşağıdakilerden hangisinde “Yerleşme ve seyahat özgürlüğü” kısıtlanamaz? “İki kilo bundan, bir kilo şundan aldım.” Cümlesinde kaç tane işaret adılı vardır? (5,0,2) rakamlarıyla yazılabilecek en küçük üç basamaklı tek sayı kaçtır? Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki uygulamalarından hangisi toplumsal barışı sağlamaya yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisinde bulunan kas çeşidi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? “Ey demirci, ey sevgili dostum” sözünün sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Çıkan 199 fark 3578 ise eksilen kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bitkisel yağ değildir? Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası birkaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir?  Teknolojik icatlar evdeki işlerimizi de kolaylaştırmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı destekler? “Bismillahirrahmanirrahim” ’in anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?  “Annem kahvaltıyı hazırladı, ben de  fırından ………… alıp geldim.” Tümcesini hangi kelime ile tamamlamak uygun olur?  Günde beş vakit namaz kılmak hem erkekler hem de kadınlar için nasıl bir sorumluluktur? Öğretmeni Burhan' Hangi takımı tutuyorsun diye  sordu. Burhan ise Beşiktaş takımını tutuyorum öğretmenin dedi. Buna göre Burhan'ın verdiği cevap nasıl bir veri tipidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir