S:1

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? sorunun cevabı " İnatçıdırlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
5 206 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte verilen sözcükler zıt anlamlıdır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Disiplin amiri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadır? Aşağıdakilerden hangisi hâkim (ilahi) bakış açısının özelliklerinden değildir? Birler basamağında 6 olan iki basamaklı en küçük sayı kaçtır? Mardin evlerinin neredeyse tamamının yapımında da kullanılan malzeme taştır, bu taşlar normal taştan ayrı olarak açık renkli sarımsı bir yapıdadır. Mardin de yapı malzemesi olarak taş tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1 ile 200 arasında 23 ün katı olan kaç tane doğal sayı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Araçlar hangi ışık yanınca hareket etmelidir? Tanrının birden çok olduğunu savunan; putlar, atalar, tabiat güçleri, hayvanlar gibi farklı varlıkların da ilahlaştırılmasının sonucu ortaya çıkan inançtır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir? Dediler ki: ‘Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya! Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya! ... (Furkân suresi, 7 ve 8. ayetler)Bu ayette peygamberlere yapılan temel itiraz aşağıdakilerden hangisidir? İlkbahar mevsiminde manavdan hangisi alınmalıdır? "Ben, Ayşe ve Tarık, bu akşam size geleceğiz." cümlesinde adın yerini tutan kaç kelime vardır? Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır? Solunum için gerekli oksijenin havadan alınarak kana verilmesine ne denir ? Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan antlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır? Hz. Muhammedin (s.a.v.) ilk çocuğunun adı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinde açılan Türk matbaasında ilk olarak aşağıdaki hangi eserler basılmıştır? Şehir ve medeniyet ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki anayasa maddelerinden hangileri değiştirilebilir? Sınıfta aynı düşüncede olmasak bile, herkes istediğini söylemekte serbesttir böyle düşünen biri neyi savunuyordur? Sen öğüt ver. Çünkü sen sadecebir uyarıcısın. Onlara zor kullanacak değilsin. (Ğâşiye suresi, 21-22. Ayetler)Bu ayetler temel hak ve hürriyetlerden hangisine yöneliktir? I am sorry, I - - - - hear the phone. I - - - - in the garden. Bir kenarı 51 cm olan kare ile bir kenar uzunluğu 38 cm olan eşkenar üçgenin çevresi toplamı kaçtır? Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allahtan bağışlanma dilerse, Allahı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. (Nisa suresi, 110.ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz? Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerede kullanırsak iyi ve doğru davranış olur? Aşağıdakilerden hangisi, ilaç kullanımında yapılan hatalı davranışlardandır? Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi kararlarından biri değildir? Mahmut, arkadaşının oyuncağı ile oynamak istiyor. Mahmut' un önce ne yapması gerekir? Kuran-Kerimin ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte hece düşmesi vardır? Afrikada iç savaştan dolayı yeterli beslenemediği için çocuklar hayatını kaybetmektedir.Afrikada çocuklar savaştan dolayı hangi haklarını kullanamamaktadır? Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemalin tepkisi ne oldu ? II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Osmanlı Devletine karşı Papanın girişimiyle, Haçlı İttifakı oluşturulmuştur.Oluşturulan bu Haçlı İttifakında aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır? Aşağıdakilerden hangisinde eser-tür eşleştirmesi yanlış yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi samimi olarak yapılan tövbede bulunması gereken şartlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisine adresimizi bildirmemiz gerekmez? Aşağıdaki fillerden hangisi anlamına göre oluş fiillerine örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir