S:1

Boşlukları doğru olarak tamamlayan seçenek ?
Amechanic .......... mend cars but he .......... put out fire.

Boşlukları doğru olarak tamamlayan seçenek ?Amechanic .......... mend cars but he .......... put out fire. sorunun cevabı "can / can’t" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim cümleye uygun düşmemiştir? Ülkemizin başkenti hangi ilimizdir? Klasik şiirimiz niçin daha değerlidir ( ) sorusuna cevap arayalım ( ) Bu, aidiyetle ilgili bir konudur. Biz ( ) yeni dönem şiirimizle nereye gidiyoruz ( )Bu parçada yay ayraçlarla ayrılmış yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin- den hangileri getirilmelidir? Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan yargılardan oluşan anlatıma ne ad verilir? İlkel kordalılar, kordalıların bazı ayırt edici özelliklerini taşır. Omurgaları yoktur.Aşağıdakilerin hangisinde verilenler ilkel kordalılar grubundadırlar? Kullandığımız kurşun kalemin bize ulaşıncaya kadar geçirdiği evrelerin sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hz. Muhammed doğduğu sırada bir kısım insanlar Allah inancı üzerine yaşıyor, putlara tapmıyordu.Hz Muhammed ve babası da bu inanç üzerine yetişmiştir. Bu insanlara ................ denir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz? Günlük hayatta yaptığımız bir çok hareketi hangi besin içerikleriyle karşılarız? Dinen zengin olan bir kimse aşağıdaki yakınlarından hangisine zekatını veremez? Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi dili ve nazım birimi bakımından diğerlerinden farklıdır? 13 Şubat 1925te çıkan Şeyh Sait İsyanı;I. Ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesine,II. Güvenlik ve asayiş sorunu yaşanmasına,III. Takrir-i Sükûn Kanununun çıkarılmasına,IV. Musul Meselesinin Türkiye aleyhine sonuçlanmasına neden olmuştur.Yukarıda numaralanmış sonuçlardan hangileri, isyanın Türk dış politikasını olumsuz etkilediğini göstermektedir? İstanbulun fethinden sonra İstanbulda inşa edilen ilk külliye, aşağıdakilerden hangisidir? Onur 46 ile 39u yanlış toplayarak 95 bulmuştur.Buna göre yanlış sonuç doğru sonuçtan kaç fazladır? Kaktüsler çölde susuz yaşayabiliyor.Altı çizili sözcük bu cümlenin hangi ögesidir? Aşağıdaki fiilerden hangisi farklı zamandadır? Aşağıdakilerden hangisi edebî metnin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı anlatım yoktur? I. Kapağı açılan bir parfüm şişesinin etrafa koku yaymasıII. İnsanın yaşlanmasıIII. Suyun elektroliziYukarıdaki verilen olaylardan hangileri istemlidir? Bir sürücü alkollü olarak arabasına binmiş ve kullanmaya başlamıştır. Kış mevsiminde olunduğundan yollar bozulmuştu. Aşırı hız yapan sürücü bir süre sonra direksiyon hâkimiyetini kaybetmiş ve kaza yapmıştır.Bu olay, trafik kazasının hangi yönünü örneklendirmektedir? Ayfer bayramda 375 TL para biriktirdi. Ayferin parası yaklaşık olarak kaç yüzlüktür? Annem pazara gitmek için 30 dakika, pazardan dönmek için 30 dakika harcıyor. Annem saat 12.00 pazara gitmek için evden çıkmıştır. Pazar alışverişi 2 saat sürmüştür. Buna göre annem saat kaçta eve döner? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (......) Ülkemizin her yeri aynı oranda göç alır. (......) Göç, ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle insanların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesidir. (......) Çatalhöyükün yerleşim yeri olarak seçilmesinde bölgenin verimli tarım arazilerine sahip olması etkili olmuştur.(......) Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir. (......) Bir yerin su kaynaklarının fazla, yer şekillerinin düz ve tarıma elverişli olması o yerin nüfusunun kalabalık olmasında etkilidir Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan değildir? Some medicine is - - - - by my mother every day. 52 × 3 – 2 × 7 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi hızlanan hareket yapar? The weather is sunny today, I think it - - - - . Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (.....) Sürat, birim zamanda alınan yoldur.(.....) Sürat birimi metre (m) ve kilometre (km) ile ifade edilir.(.....) Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet denir.(.....) Hızlanarak yola devam eden otomobil, dengelenmiş kuvvetler etkisi altındadır.(.....) 400 metrelik parkuru 20 saniyede koşan atlet, aynı parkuru 10 saniyede koşan atletten daha süratlidir Çiğdem Hanım adaylık süresi içinde hastalanmış olup tedavi görmektedir. Buna göre Çiğdem Hanım ile ilgili hangi işlem yapılır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvet uygulandığında şekil değiştirir ve sonra tekrar eski haline döner? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iri kelimesinin eş anlamlısıdır? Çevremizdeki maddelerin büyük bir kısmı doğada kendiliğinden oluşur. Örneğin, toprak, ağaç, su, maden gibi maddeler doğanın bir parçasıdır. Benzer şekilde süt, yumurta, meyve ve tahıl canlıların doğal ürünleridir. Doğada kendiliğinden oluşan maddeler nasıl adlandırılır? Ağaca iki kuş kondu. Cümlesinde varlığın sayısını bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından biri değildir? Karayollarına trafik işaret ve levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? __ is my uncle.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Güneşin doğduğu yöne ne ad verilir? I. Ayıpsız yar isteyen yarsız kalır. (Türkiye Türkçesi)II. Eyipsiz dost ahtaran, yarsız kalar. (Azeri Türkçesi)III. Bir ayıpsız dostı ızlaan, dostsuz galar. (Türkmen Türkçesi)Yukarıdaki örneklerde aynı atasözüne ilişkin farklılıkların görülmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Hangi cümlede adın yerini tutan bir kelime bulunmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir