S:1

İmamın cuma ve bayram hutbelerindeki konuşmasında kullandığı yüksekçe merdivenli yere ne denir?

İmamın cuma ve bayram hutbelerindeki konuşmasında kullandığı yüksekçe merdivenli yere ne denir? sorunun cevabı "Minber    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir zararlı yazılım çeşidi değildir? Türk edebiyatının ilk önemli eseri olan Orhun Anıtları aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir? Aşağıdaki eylemlerin hangisi iş(kılış) eylemidir? 1919 yılında yapılan Paris Barış konferansında itilaf devletlerinin Türklerin Batı Anadolu da Yunan asıllı Hıristiyanları katletmek üzere olduğu şeklinde yalan haberler yaymalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir. Lozan Barış Antlaşmasında Türkiye - Suriye sınırı, aşağıdaki antlaşmalardan hangisine göre belirlenmiştir? Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I wont earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?According to the passage, everybody has - - - - plans for the future. 78 lirayı 3 arkadaş eşit olarak paylaştılar. Her birine kaç lira düşmüştür? Emri bil maruf ne demektir? My name is Hans. I am from Berlin, German. Last summer, my family and I were in Kemer, Antalya. We stayed in a tent near the seaside. We went swimming every morning. My brother and I also learned diving there. We climbed mountains and picked flowers. We had a picnic in Kepez. In the evenings, we walked on the sand and played fun games with friends. Also, we went sightseeing and visited museums and art galleries. We had a great time there. Parçaya göre hangi seçenek yanlıştır? İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna Enformasyon denir. Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur? TBMM, 1 Kasım 1922de Saltanatı kaldıran kanunu kabul etmiş, fakat aynı gün halifeliği kaldırmamıştır. Halifeliğin kaldırılmasını daha sonraki bir zamana bırakmış ve halifeliği 3 Mart 1924te kaldırmıştır. Saltanatla halifeliğin aynı zamanda kaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ATP molekülünün enzimler yardımıyla hidroliz edilmesi sonucu aşağıda verilen moleküllerden hangisi oluşmaz? Hangi araç temizlik için kullanılmaz? Kanun-i Esasiye göre üyeleri halk tarafından seçilen meclis aşağıdakilerden hangisidir? ‘Yaren ile birlikte aynı etkinlikte olduğumu duyunca çok sevindim. cümlesindeki hangi kelimeyi çıkarırsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? 5318 - 4214 Çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Kuranda adı geçen tek sahabi kimdir? Hangi duyu organımız görevini yapabilmek için ışığa ihtiyaç duyar? Fransız İhtilali ile sona eren çağ, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mazeret izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • Mitozun ikinci evresidir.• Kromozomlar kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuştur.• Kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evredir.Özellikleri verilen mitoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim sosyolojisinin öğretmen ve eğitimcilere sağladığı yararlardan biri değildir? Arda Turan is really fit and slim because he - - - -. Bütün namazların ilk rekâtında okunan dua hangisidir? -cı eki aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna geldiğinde sözcükte bir ünsüz benzeşmesi olmaz? Mekkeliler Uhud Savaşından sonra İslamiyetin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Hayber Yahudileri ve bazı bedevi kabileleri ile ittifak yapmışlardır. Medine üzerine yürüyen Mekkeliler ve müttefikleri, Hendek kuşatmasındaMüslümanlara karşı başarısız olmuşlar ve geri çekilmişlerdir. Hendek Savaşından sonra Mekkeliler, bir daha Müslümanlar üzerine saldırmaya cesaret edememişler ve kendilerini savunmak için planlar yapmaya başlamışlardır.Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? XXV – XVII=? Yandaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Yaş günü armağanı olarak ben şunu aldım. Cümlesinde kişi adılı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sıfat için yanlıştır? I. Devletin sosyal denge ve barışı sağlamasıII. Devletin hukuki düzenlemelerini dini kurallara göre yapmasıIII. Din, vicdan, kanaat ve ibadet hürriyetlerinin sağlanmasıVerilenlerden hangileri laikliğin ilkelerindendir? Toplu yaşamın bir gereği olarak aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz? Paula: Im a ....... I grow fruits and vegetables. What do you do?Sharon: Im a ....... . I work at a restaurant. Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir? İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanyada iktidarı ele geçiren Nazi Partisinin lideri aşağıdakilerden hangisidir? Kendisine yeni bir kitap verilmeyen, kendinden önceki Peygamberlere gönderilen emir ve yasakları insanlara anlatan Peygamberlere ne isim verilir. Doğal ve yapay ışık kaynakları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Hayat, mektebi çok sevdiğini belirtti.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Buluş sahibinin ürününü belirli bir süre üretebilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir