S:1

Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? sorunun cevabı "oyun parkı  ; doğal ortam " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin gelir kaynaklarından biri değildir?  Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Aşağıdaki eserlerin hangisi modernizmi esas alan eserlerden değildir? -Türk ordusu silahsızlandırılıp terhis edilecek.-İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek durumlarda işgal hakkı olacak.İtilaf Devletleri yukarıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine göre asıl neyi amaçlamıştır? Selçuklu döneminde Kırşehir’de, Dünya’nın ilk gök bilim okulu ve araştırma merkezini açan bilim insanı hangisidir?  Uhud Savaşı’nda müşrikler, öldürdükleri bir sahabeyi Hz. Muhammed’e (sav.) benzeterek “Muhammed’i öldürdük!” diye bağırmışlardı.Bu olayda Hz. Muhammed’e (sav.) benzetilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Serdar bayramda elindeki 60 tl’ yi 6 yeğenine eşit olarak dağıtıyor. Buna göre Serdar her bir yeğenine kaç lira vermiştir? Şimdi Köln’e ince bir yağmur yağıyordurDom Katedralʼinden ıslak güvercinlerIlık iklimlerin özlemiyleBulut bulut havalanıyordurBu dizelere aşağıdakilerden hangisi hâkimdir? “Tartmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi tekke edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur. 23  + 41 + 12020 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini elma sözcüğünden önce söylersek elmanın bir özelliğini belirtmiş olmayız? Aşağıdakilerden hangisi steroitlerin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hicretten sonra Medine’de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve İslam’ı kabul etmeyen Araplar arasında yaptığı “Medine Sözleşmesi” amaçlarındanbiri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in rengidir?  Üçgenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? “Rukiye şöyle cevap verdi” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılmalıdır?  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir terimdir? Aşağıdakilerden hangisi  doğal çevre unsurlarından değildir ? Sınavdan düşük not alan birinin yaşadığı duygu hangisidir?  Ay'ın evreleri nasıl meydana gelir? 7.7.7.7.7 ifadesinin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir maddenin içine konulduğu kapla birlikte toplam ağırlığına ne denir? • Oyuncuların hazırlıklarını yaptığı ve sahneye çıkmak için beklediği sahne arkasındaki bölüm.•  Oyuncuların bir defada yaptığı uzun konuşma.•  Oyunculara, unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kişi.Bu tanımlar, aşağıda verilen terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Ana fikri “Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız.” olan metnin başlığı hangisi olabilir? Bir bölgede yaşayan Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktğı namazlara ne ad verilir? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!Gökten ecdad inerek öpse o pâk alnı değer.Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber...Bu dizelerde aşağıdaki kelime gruplarından hangisinin örneği yoktur? Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa hangi padişah zamanında kaldırılmıştır? Oya kalemini evde unuttu. Oya bir daha bu sorunu yaşamamak için ne yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum tarihidir? Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinde toplam, diğerlerinden daha büyüktür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biridir? Aşağıda verilen durumlardan hangisi farklı bir olaydır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “memur bilgi sistemi, özlük dosyası” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burkay 1 saatte 6200 metre yol yürümektedir. Burkay’ın gideceği yol 43 000 metre olduğuna göre, 6 saatin sonunda Burkay’ın kaç metrelik yolu kalır? "Dişçi hiç acıtmadan çekti dişimi" cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir caminin çevresinde camiyle birlikte yapılmış medrese, imaret, sebil, kütüphane, gibi yapıların tümüne …?… denilir. Günümüz üniversite kampüsleri…Yukarıda …?... ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu mimarisindeki ahşap destekli camilerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir