S:1

En fazla tükettiğimiz besin ürününü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

En fazla tükettiğimiz besin ürününü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "Buğday – değirmen – un – fırın - ekmek    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Basit bir elektrik devresinde kullanılan pilingörevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisisöylenebilir? İnsanlar çalıştıkça tecrübe kazanırlar.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Kuzey Yarım Küre'de dağların güney yamaçlarının, kuzey yamaçlarına göre daha fazla ısınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? "Karnı ağrıyormuş." cümlesindeki "karın" kelimesinde bir ses olayı görülmektedir. Aşağıdaki cümlelerden aynı ses olayı vardır? Tanesi 39 lira olan ayakkabıdan 25 tane alan biri satıcıya 1500 lire vermiştir. Geriye ne kadar para üstü almalıdır? Kara yolu üzerinde, bir ya da daha çok aracın karıştığı, ölüm ve maddi zararla sonuçlanan olaylara ne denir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Bitecek bu kavga elbetSilinsin gözlerinden hüzünSen aydınlık günleri düşünUnut acılarını terk etBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Temel hak ve özgürlükler ile ilgili verilen ayetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Olgu; kolayca anlaşılabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinin olgu olduğu söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? ‘‘ç, f, h, k, p, s, ş, t ünsüzlerinin herhangi biriyle bitmiş bir sözcük c, d, g ile başlayan bir ek aldığında ekin başındaki; c çye, d tye, g kye dönüşür. Bu ses ola- yına ünsüz sertleşmesi (benzeşmesi) denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ünsüz sertleşmesine örnek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Hangi kelimenin birden fazla anlamı vardır? Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi ... milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki devletlerden hangisinin resmî dili Farsçadır? Aşağıdakilerden hangisinin tamamını mıknatıs çeker? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şikayet ifadesi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? 180 sayısının 2/4' ü kaçtır? Psikolojiyi sağlıklı insan bilincinin ögelerini analiz eden bilim dalı olarak tanımlayan Wilhelm Wundt aşağıda verilen psikoloji yaklaşımlarından hangisinin kurucusu olarak kabul edilir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? • Lat• Menat• UzzaVerilenlerin ortak özelliği, aşağıda- kilerden hangisidir? Bir otobüste 36 koltuk vardır. Her koltukta 3er kişi oturuyor. Otobüste kaç kişi vardır? Mert cant swim, - - - - ? 256 sayfalık kitabı her gün 8 sayfa okuyarak kaç günde bitirebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanı değildir? Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? İskelet sisteminin görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir toplumda işsizliğin artması, adaletsiz gelir dağılımının olması, hızlı toplumsal değişikliklerin meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Kaya, 20 adet çiçeği dörderli buketler yapıyor. Her buketi 10 liradan satıyor.Bu satıştan kaç lira elde eder? 100'den başlayıp 10'ar geri sayarken 5. sırada hangisini söyleriz? Protein II- Karbonhidrat III- Yağ Bir insanda belirli bir açlık süresinde yukarıdaki organik moleküllerin enerji verici olarak kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir? Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceleyen kimya disiplini aşağıda verilenlerden hangisidir? Aşağıdaki şıklardan hangisinde öznel yargı vardır? Peygamberimize gelen ilk vahiy hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir