S:1

Anne ve babamız bir hatamızdan dolayı kızdığında biz ne yapmalıyız?

Anne ve babamız bir hatamızdan dolayı kızdığında biz ne yapmalıyız? sorunun cevabı "Anne ve babamdan özür dilerim ve bir daha yapmamaya söz veririm." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Sayıca tek bir varlığı anlatan adlara ne denir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevidir?  The foods in Italy were - - - - so I tasted all of them. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili;I. Aynı takımda bulunan canlılar, aynı şubede yer alır.II. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli döl verebilir.III. Aynı takımda bulunan iki canlı, aynı cins içinde olamaz.verilenlerden hangileri doğrudur? “Türkçe ağzımda annemin sütüdür.” cümlesinde hangi sözcük iyelik eki almamıştır? Kant’a göre bir eylem; bir eğilimden ya da kişisel bir duygudan dolayı değil de , bir ödev bilincinden dolayı gerçekleşmişse ahlaki bir eylem olabilir. Buna göre bir kişi örneğin, bir yoksula kendi içindeki acıma duygusundan dolayı para vermişse bu eylem ahlaki değildir. Ancak aynı kişi, ‘yoksullara yardım etmek gerekir.’ diyen bir ödev bilinciyle yoksula para vermişse, o zaman bu kişinin eylemi ahlaki bir eylem olur.Kant’a göre, bir eylemin ahlaki değerini belirleyen temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek hecelidir? Aşağıdakilerin hangisinde görsel sanatlar bir arada verilmiştir? Emel elindeki çöpü yere atınca, Ümit onu uyarmış. Mehmet ise öğretmene şikayet etmiş. Bu durum çocuklar arasındaki............................. gösterir.Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? “Dal” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? Halil Bey hacca gitmeyi çok istiyordu. Gerekli birikimini yaptı, tüm hazırlıklarını tamamladı ve hac başvurusunda bulundu. Bir aksilik çıkmadan hac görevini yerine getirebilmek için dua etti. Nihayet hac zamanı yaklaştı. Fakat elinde olmayan sağlık sorunları onun hacca gitmesine engel oldu. Halil Bey bu duruma çok üzülmesine rağmen bunda da bir hayır olduğunu düşünerek umutlarını bir sonraki yıla sakladı.Bu metinden hareketle Halil Bey ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla- maz? October, - - - -, December Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatına örnek gösterilebilir?  Hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik ve arıcılık gibi ekonomik faaliyetleri beşeri coğrafyanın hangi dalı inceler? Mekke’nin Fethinden hemen önce Müslüman olan Mekke lideri kimdir? Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi aşağıdakilerden hangisidir? “Damlaya damlaya ............... olur.” atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Disiplin amiri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadır?  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yeryüzü şekilleri hakkında yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisini yaz mevsiminde tüketmek doğrudur? Trafikte düzen ve güvenliği sağlayan görevliye ne ad verilir? Günlük hayatta sorun olan bazı durumlar yaşanır. Böyle bir durumda çözüm yolu olarak yapacağımız ilk iş ne olabilir? Annem aldığı 3 düzine tabaktan 8 tanesini kırdı. Geriye kaç tabak kaldı? Aşağıda verilen durumların hangisi başkalaşım olayına örnek olarak verilebilir?  “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır? • Bütün işçiler üretkendir.•  Kemal işçidir.•  O hâlde ...Verilen tümdengelim örneğinin doğru olabilmesi için üç nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı,düşünce,duygu,kanı ya da bilginin kaynak tarafından işitsel,görsel veya görsel-işitsel olarak üretilip kodlanmış haline ne denir? İnsan, güzel duygu ve düşüncelere gereksinim duyar. Her insanda güzele ve güzelliğe karşı bir yöneliş vardır. Sanat ise insandaki güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkartır, insanı günlük hayatın sıkıcı ve anlamsız yönlerinden uzaklaştırır, insanın edebî yönünü ortaya koyar.Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü ortaya koymaktadır?  Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur. Çiftler hâlinde bulunan ve hücre bölünmesinde görevli olan organeldirYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik tasarrufu ile ilgilidir? Ülkemizin en kalabalık ili …………..Yukarıdaki noktalı yere hangi şehrimizi yazmamız gerekir? Bir maddenin fiziksel hâlleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki maddelerin hangisinin tadına bakmak tehlikelidir? 1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşını tamamen sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Ali saat 15.30'da ödevine başlamış, 2 saat 20 dakika çalışmıştır.  Ali ödevini bitirdiğinde saat kaçtır? Aysel' in 253 cm, Gamze' nin 3 m 98 cm, Emine' nin 4 m kumaşı vardır.Hangisinin kumaşının uzunluğu daha fazladır? I. HayvanII. BitkiIII. MantarIV. Mikroskobik canlılarYukarıda verilenlerden hangileri bir ekosistemin biyolojik çeşitlilik yönünden zengin olmasını sağlar?  10 Kasım Atatürk' ün Ölüm Günü ne zamandır? Biyoçeşitliliği tehdit eden aşağıdaki faktörlerden hangisi insan kaynaklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir