S:1

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Bu hadiste aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.Bu hadiste aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır? sorunun cevabı "Güvenilirlik     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki doğal sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 452 , 465 , 315 , 485 , 338 Müslümanların Hz. Muhammede (s.a.v.) olan sevgilerini ve saygılarını göstermek için kullandıkları dua ifadelerine ne denir? If you continue to intake too many calories, - - - - . Zeynep, elindeki alüminyum folyoyu iki parçaya ayırıp, birini düzgün şekilde kartona yapıştırdı. İkinci parçayı ise buruşturup daha sonrabiraz düzelterek kartona yapıştırdı.Her iki alüminyum folyoya baktığında düzgün olanda kendisini net olarak gördü. Ancak buruşturduğu alüminyum folyodaki görüntüsü netdeğildi.Zeynep, yaptığı bu etkinlikte yüzeylerin özellikleri ile ilgiliI.Yüzeyin pürüzsüz olması, net görüntü oluşmasını sağlar.II.Yüzeylerin pürüzlü olması, ışığı dağınık yansıtmalarına sebep olur.III.Buruşuk alüminyum folyo ışığı yansıtmaz.çıkarımlarından hangilerine ulaşır? (I) Biyografiler, topluma hizmet etmiş ünlü kişilerin hayatlarının gelecek nesillere örnek olması amacıyla yazılan eserlerdir. (II) Türk edebiyatında biyografi türündeki eserlerin ilk örneklerine divan edebiyatında tezkire adı verilen kitaplarda rastlanmaktadır. (III) Batılı anlamda biyografi türü Türk edebiyatına 19. yüzyılda girmiştir. (IV) Dünya edebiyatında bu türün ilk örneğini Plutarkhos vermiştir. (V) Türk edebiyatında ise Şevket Süreyya Aydemirin Tek adam,İkinci Adam M.Fuat Köprülünün Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserleri bu türe örnek oluşturmaktadır. Biyografi türünün tanıtıldığı bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? I- Ürünün TSE damgası II- Ürünün kalitesiIII- Ürünün fiyatıIV- Ürünün reklamıBilinçli bir tüketici için, alışveriş yapar­ken yukarıdakilerden hangisi daha az önemlidir? Aşağıdaki verilen çözeltilerden hangisi elektrolit değildir? Temel haklarımız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ortaokul matematik dersi için etkinlik hazırlayan bir öğretmen bu etkinliği uygulamak için hangi örneklemi tercih etmelidir? Samsundan İstanbula deniz yoluyla gitmek isteyen Metin, hangi ulaşım aracına binmelidir? Mavi-yeşil alg (su yosunu) hangi üreme çeşidi ile çoğalır? Rakamlarının basamak değerleri 70 ve 3 olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha fazla sözcükten oluşmuştur? Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisinin kipi farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi, Tebük Seferi´nin özelliklerinden biri değildir? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Ümmetim kıyamet gününde, abdest dolayısıyla yüzleri ve ayakları nurlu olarak gelecektir. O hâlde sizden hanginiz nurunu artırabilirse bunu hemen yapsın.Bu hadiste vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağındakilerden hangisi insanların benzersiz özelliklerinden biri değildir? Hafıza sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Bir cismin ağırlığı Ayda 40N olarak ölçülüyor.Aynı cismin kütlesi Dünyada kaç kg olarak ölçülür? Dinimize göre kurban keserken aşağıdakilerden hangisi söylenir?A) Bismillahi AllahüekberB) AllahüekberC) Lailehe illallahD) Sübhanallah Ali, kare şeklindeki bir bahçenin çevresinde 5 tur koşunca 1600 m koşmuş oluyor. Buna göre bahçenin bir kenarı kaç mdir ? Bir gruba üye olan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? Dünyamız üzerinde suların bulunduğu yerler (alan) su katmanını (tabakasını) oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi su katmanında bulunmaz? Bitkilerde boşaltım olayı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? Kuran-ı Kerimde ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen bölümlere ne ad verilir? Dünyada en sık görülen göçler insanların geçim sıkıntısı çekmesinden ya da iyi koşullarda yaşamak istemesinden kaynaklanan ekonomik nedenli göçlerdir.Aşağıdaki göçlerden hangisinin doğrudan ekonomik nedene bağlı olduğu söylenebilir? Dangerous activities such as rafting, bungee jumping, kayaking are also called - - - - . Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Teorisinde etkinlik ve verimliliğin artırılması için hangi ilkelere uyulması gerektiğine yönelik yapılan araştırmalardan değildir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aday öğretmenlere uygulanacak olan sözlü sınav değerlendirme ölçütleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? sedat usta, ankaradaki evimizin musluklarını tamir etti. Cümlesindeki hataları düzeltmek için hangi seçeneği yapmak yanlış olur? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, tayinleri merkeze ait memurlara acele hallerde valiler kaç güne kadar izin verirler? Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz bir cümledir? Ahmet dün bahçeyi kazdı. cümlesindeki hangi sözcüğün eş seslisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur? İslam alimleri tarafından insanın ahlaki yönü dört temel erdem üzerinden ele alınmıştır.Hangisi bunlardan birisi değildir. Aşağıdakilerden hangisinde işaret sıfatı yoktur? Sümeyya, topladığı 36 eriğin 6/6' sını Mesudeye verdi. Sümeyyanın kaç eriği kaldı? Im a ................. . I work at a school. Haçlılar, İstanbulda bir Latin Krallığını, aşağıdaki hangi Haçlı Seferi sonucunda kurmuşlardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir