S:1

Aşağıdakilerden hangisinde laikliğin tanımı doğru bir şekilde verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisinde laikliğin tanımı doğru bir şekilde verilmiştir? sorunun cevabı "Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Telif  Hakkını  ifade  eden   sembol  aşağıdaki   seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Uzak ve bilinmez masal adalarından gelmişe benzeyen süt gibi beyaz martılar etrafımızda uçuşuyor, çıkardıkları tatlı ve derin sesleriyle kalabalıktan, hırslardan, kederlerden bunalmış zavallı insanları kendi vatanlarına, çağırıyorlardı.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? Orta Asya’da egemenlik kuran son türk boyu hangisidir? Hangi zamir ”-e” durum eki almıştır? Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve............denir.işinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesine...............denir.Herhangi bir şeyi yapabilme yetkisine...............denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavramlar sırasıyla gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir? 42 + (75 – 36) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Halit 20 kilogram, Şermin ise 28 kilogramdır. İkisinin toplam ağırlığı kaç kilogramdır? Peygamberimize gelen ayetleri hem ezberleyen hem de yazan halife hangisidir? Berkan’ın 24 lirası vardır. 7 liraya oyuncak alırsa geriye kaç lirası kalır?  Cümleyi tamamlayan doğru seçeneği işaretleyiniz?I am at school. ______________ Hangisinin cinsiyeti farklıdır?   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? .Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  8, 7, 2, 9, 0 rakamlarını kullanarak oluşturabileceğimiz beş basamaklı en büyük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının ihlali kapsamına girmez? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla –Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen savaşlardan biri değildir ? Aşağıda verilen bayramlardan hangisi dini bir bayramdır? “Sevgi” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur? I. Nüfusun yaş ortalamasının artmasıII. Doğal nüfus artışının yavaşlamasıIII. Çocuk nüfus oranının artmasıÜlkemizdeki doğum oranlarının düşmesinin yukarıdaki durumlardan hangilerine neden olması beklenir? 1 g fındık 50 kr ise 1 kg fındık kaç TL' dır ? “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona biri sataşır veya kötü söz söylerse ‘Ben oruçluyum.’ desin.” Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Yıllardır ki bir kılıcım, kapalı kında,Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi,Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci dosyasıdır? T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerin hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulamaz?  Erzurum ili ve yöresinde oynanan bir oyundur.At üzerindeki oyuncular ellerindeki sopaları fırlatarak diğer oyuncuları vurmaya çalışırlar.”  Açıklaması yapılan oyun hangisidir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi “iyi” kelimesinin zıt anlamlısıdır? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi yapım eki almıştır? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ajda ‘nın kalem sayının 3 katının 4 eksiği 29 dan fazla olduğuna göre en az kaç kalemi vardır? Rabia okul ödevi için ailedeki bireylerin bir dakikadaki nabız sayılarını ölçmüş ve bu sırada yaptıkları işlerin neler olduğunu da not almıştır.            - Babası gazete okumaktadır.            - Kardeşi uyumaktadır.            - Annesi bahçede koşmaktadır.            - Ablası resim yapmaktadır.     Yukarıdaki bilgilere göre nabız sayısı en yüksek olması gereken birey kimdir? 1. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.2. Aç, aman bilmez; çocuk, zaman bilmez.3. Atın ölümü arpadan olsun.4. Acıkmış, kudurmuştan beterdir.Yukarıda numaralanmış atasözlerinin hangisinde, altı çizili sözcük aldığı ekle isim olmuştur? En büyük dar açı ile,başka bir dar açının toplamı 120° olduğuna göre bu iki açı arasındaki fark      kaç derece olur? Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler içinde yer almaz? Edebiyatımızdaki ilk makale kim tarafından hangi gazetede yayımlanmıştır? “Sorunsuz bir yaşam yoktur. Yaşamdaki sorunların bir kısmı da kendimiz veya çevremizdeki kişilerin hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi ya da kısıtlanması ile ilgili olabilir. Karşılaştığımız sorunların çözümünde aşağıdakilerden hangisini tercih ederiz  Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne ad verilir? İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde Güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır.Yukarıda verilen bilgiye göre bu şehirlerin il merkezlerinin hangi özellikleri bakımından benzer olması beklenir?  Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirlenerek milli mücadeleyi tüm yurda mal etmek üzere ilk çağrı yapıldı ve Kurtuluş Savaşı bireysel ve bölgesel bir mücadele olmaktan çıkarıldı.     Yukarıdaki özelliklerle aşağıdakilerden hangisinin önemi belirtilmektedir?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir