S:1

" Dünya Ahiretin tarlasıdır Peygamberimizin hadisini açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

" Dünya Ahiretin tarlasıdır Peygamberimizin hadisini açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ne ekersen, onu biçersin." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Sabah ve öğlen, Güneş neden aynı yerde değildir? Ümit-Uzun boyluyumKoray-Siyah saçlıyımVeli-ÇalışkanımHangi çocuk fiziksel özelliğinden bahsetmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir? Bir gün, aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur?iyle Eşeyli üreme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kan vücutta nasıl dolaşır? Kur’an-ı Kerim de ayetlerin birleşmesiyle oluşan bölümlere ne ad verilir? İhlâs suresinde neden söz edilir? Hangi öğrencinin söylediği deyimde abartma yoktur ? 6, 5, 1, 4 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen 7000 den küçük en büyük doğal sayının yüzler basamağında hangi rakam bulunur?       Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçük görmezler, yargılamaya değil;anlamaya çalışırlar.... Buna inandık mı yazarın rolü ister istemez zorlaşır. Dünyanın bütün sorumluluklarını üstleniverir.Aşağıdakilerin hangisi gerçek sanatçının özelliklerinden değildir?  Hz. Peygamber’in gözümün nuru olarak nitelendirdiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Bir önermenin tutarlı olması için o önermenin bütün yorumlarından ...........Yukarıdaki noktalı yere hangisi getirilmelidir?  Günümüz insanı, bilimin gerçekçi dünyasına kendisini kaptırmış, duyguları ve istekleri ikinci plana atmıştır. Ancak ben, hemen her yazımda insanları duygu dünyalarıyla baş başa bırakıp, onları unutmak istedikleri diğer yarılarıyla yüzleştirerek kelimelerin o görünenin arkasındaki anlamlarıyla okuyucumu büyülemeyi amaçlarım.Bu sözleri söyleyen yazarın aşağıdaki metin türlerinin hangisiyle eser vermesi beklenemez? Aşağıdaki madde çiftlerinden hangilerinin molekülleri arasında hidrojen bağı oluşmaz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılır?I.Araba tekerleklerine zincir takmakII. Ağır bir malzemeyi hareket ettirmek için kaygan kızaklar kullanılmasıIII. Makineleri yağlamak Aşağıdakilerden hangisi demokrasi çeşitlerinden biridir?   Aşağıdaki  sözcüklerin hangisinde “ sorun - mesele” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki söz konusu değildir? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Babam, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu.Yukarıdaki metinde hangi soruna bir çözüm yolu üretilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisini yapmak için daha büyük bir kuvvet gerekir? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır? Felsefe, sorulara cevap vermekten çok, verilmiş olan cevapları sorgular.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?  Peygamberimizin yaşadığı dönemde, İslam dini ile ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I watch TV ………….night.  Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha yakındır? • Vücudun yedek besin deposudur.• Canlıyı mekanik etkilere karşı korur.• Vücut sıcaklığının korunmasında rol oynar.Yukarıda görevleri belirtilen doku çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?  Etkili bir iletişimde vücut dili, ses tonu, el kol hareketleri, jest ve mimikler çok önemli rol oynar. Diyen bir kişi iletişimin hangi önemli etkenini unutmuştur? “Bu olay onun öğretim hayatını bitirmişti.” cümle- sindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağı- dakilerden hangisidir? Dünya kendi etrafındaki dönüş yönü hangi ikilide doğru verilmiştir?   “Kolağası Mehmet Tevfik Bey, değerli bir Türk subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine sevdiriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliği ile kavramış olan hocasından daima saygı ile söz ederdi. Bir gün bana “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı.” demiştir.”Ali Fuat Cebesoy’un tanıttığı Kolağası Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisindeki tarih öğretmenidir.Sizce, Mustafa Kemal’in tarih öğretmenine beslediği şükran ve minnetin sebebi ne olabilir? Kaptaki su, bir süre ısıtıldıktan sonra, buharlaşmaya başlıyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır? 72 sayfalık kitabın 12 sayfasını okudum. Kitabın kalanını 5 günde bitirebilmem için günde yaklaşık kaç sayfa okumalıyım? “ Bana öyle geliyor ki ,bu yıl çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecek; artık bir daha bahar toprağımızı şenlendirmeye cesaret edemeyecek” diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Türkiye’deki Müslümanlar birçok deniz hayvanı haramdır diye yemezken Uzakdoğu’daki Müslümanların yemelerini neye göre açıklayabiliriz? TBMM hangi tarihte nerede açıldı?  Gazete, dergi, radyo ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel terime …….. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek parantez içine yazınız.  (.....)  Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli roller üstleniriz.(.....) Aile içinde bulunduğumuz ilk grup ve kurumdur.(.....) Öğretmenlik doğuştan kazanılan bir roldür.(.....) Evlat olmak sonradan kazanılan bir roldür.(.....) Takım kaptanı olmak çalışarak, başarı göstererek sahip olduğumuz bir roldür. Aşağıdakilerden hangisi insanın özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir