S:1

Ahiret hayatı ile ilgili " Vel-Basü badel-Mevt " sözcükleri hangi anlama gelir?

Ahiret hayatı ile ilgili " Vel-Basü badel-Mevt " sözcükleri hangi anlama gelir? sorunun cevabı "Öldükten sonra tekrar dirilme vardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
İnsanlar, arabaları severler. Cümlesinde kaç isim vardır? Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.(Zilzal suresi, 7. ve 8. ayetler)Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır? Anayasada: Yaşamak her insanın doğal hakkıdır Hiç kimse zorla çalıştırılamaz Herkes kanun önünde eşittir hükümleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? 345 789 304 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın beyaz çiçekleri ve kırmızı kirazları olurmuş.Kiraz ağacının bodrum katında köstebek ve solucanlar bulunurmuş. Ağacın gövdesinde ise karınca ve böcekler bulunurmuş. Üst kata çiçeklere gelen arılar ve dallara konan kuşlar gelirmiş. Kiraz ağacının bodrum katında hangi hayvan oturmuyormuş ? If he had a car, - - - - . 400 metrelik düz bir yarış pistine başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden 2nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Bu pistte 8 atletin yarıştığı bir engelli koşusunda yarışmacılardan biri 20. metrede, bir diğeri 50. metrede yarışı bırakıyor.Diğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre yarış bittiğinde atletlerin her birinin üzerinden atladığı engel sayılarının toplamı kaçtır? Nükleotitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Cebimdeki parayı 4 çocuğuma eşit olarak paylaştırdığımda her birinin 6 lira 40 kuruşu oluyor. Buna göre cebimde ne kadar para vardı? Aşağıdakilerden hangisi kazaya sebebiyet verebilir? 1. Arkadaşlarıma anlattım.2. Kitabı okudum.3. Kitaptaki konuyu anladım.Numaralanmış cümleler aşağıdakilerin hangisinde oluş sırasına göre sıralanmıştır? Sağlık açısından ana tanımı içinde hangi özellikteki kadınlar yer alır? Dijital ortamlarda bilgi (resim, müzik...) ve komutları kaydetmek için kullanılan birimlere ne denir ? Masaya dokunduğumuzda onun sert olduğunu hangi duyu organımızla anlarız? Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasıyla Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış, sıra barış görüşmelerine gelmişti. İsviçrenin Lozan şehrinde yapılacak barış görüşmelerine TBMM hükümetinin yanı sıra Osmanlı Hükümeti de davet edildi.İstanbul ile Ankara arasındaki bu ikililiği ortadan kaldırmak ve millet egemenliğini ön plana çıkarmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir? 80 santimetreye kaç santimetre daha eklersek 1 metre olur? Sıvılaştırılmış petrol gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çevresi 36 cm olan bir eşkenar üçgenin bir kenarı uzunluğu kaç cm' dir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Uhud Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır? Işılın 5 lirası vardır. Işılın parası, kardeşinin parasından 2 lira fazladır. İkisinin toplam kaç lirası vardır? Aşağıdakilerden hangisi, güvenli oyun yerlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türk devletleri arasında sayılamaz? I. MemlüklerI. KaresioğullarıII. Karakoyunlu DevletiIII. Akkoyunlu DevletiYukarıda verilen devletlerden hangileri Ankara Savaşında Osmanlı Devletine karşı Timura destek vermiştir? Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisindeki organizmalar prokaryot(basit) hücre yapısına sahiptir? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık bildiren bir kelime kullanılmamıştır? Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünde değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçılarının, etkisi altındakaldığı edebî akımlardan biri değildir? Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? (I) Okuduğumuz yazılı anlatım metinlerinin tamamını aklımızda tutmak zordur. (II) Bunun için okurken notlar almalı, metin üstüne veya yanına belli bellek işaretleri koymalıyız. (III) Ayrıntıları ayıklayarak yazının yardımcı fikirleri ve ana fikri belirlenerek notlar alınmalıdır. (IV) Metinleri okurken veya sunumları dinlerken önemli bölümleri özetlememiz gerekir. (V) Özeti metnin orijinalini aynen aktararak almamız gerekir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindebir bilgi yanlışlığı vardır? Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur? İslam dininde tüm insanlığı öldürmekle eş tutulan günah aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz haldedir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellik değildir? 3 birlik 2 onluktan oluşan sayının rakamları yer değiştiriyor. Yeni oluşan sayı ile önceki sayının toplamı kaç olur? This time tomorrow he ............ to South Africa. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir