S:1

Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Adaletsizlik, toplumsal barışın olmasını sağlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir? Müdürle tokalaşırken Erdal ( ) Ne zahmet ettiniz beyefendi ( )diyerek memnuniyetini bildirdi ( ) Yukarıdaki parantez içindeki yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Aşağıda sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? İslam dininde yer alan inanç esaslarının ilki aşağıdakilerden hangisidir? 85 kg fındığı 2 kardeş, biri diğerinin 4 katı alacak şekilde paylaşıyor.Fazla alan, kaç kilogram fındık alır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? İzmirin Yunanlılar tarafından işgal edilmesine nerede karar verilmiştir? 128.040 yanda verilen sayının okunuşu hangi şıkta doğru verilmiştir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi uyarı disiplin cezasını gerektirir? İslam dininde temizliğe ve sadakaya verilen önem dolayısıyla ortaya çıkan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaş seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Ağaçlık – kavunları – karabiber sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir? Kalemini ( ) defterini ( ) silgini ve boyalarını çantan koydun mu ( )Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Lozan Barış Anlaşmasının imzalanmasından sonra ülkemizdeki tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış, bu karara uymayan okullar kapatılmıştır. Fransa, bu konuyu Türkiye ile görüşmek istemiş fakat Türkiye böyle bir görüşmeyi kabul etmemiştir. Türkiyenin yabancı okullar konusunda Fransa ile görüşmeyi kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz ? 1 - Harekat ordusu kurmay başkanlığı2 - Tekirdağda 19.Tümeni kurma görevi 3 - Selanikte 5.Ordu komutanlığıMustafa Kemal yukarıdaki görevlerden hangilerin- de yer almıştır? Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz Hz. Muhammed‘ in annesinin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya medeniyetlerinden biri değildir? I.1 onluk + 3 birlik = 13II.1 onluk + 2 birlik = 12III.1 onluk + 5 birlik = 16Hangisi yanlıştır? Carrots are - - - - for you than cookies. Sevinç sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi günümüzde diğerlerinden daha az kullanılmaktadır? Aşağıdaki sahabelerden hangisi diğerlerinden sonra Müslüman olmuştur? "Bu problemi nasıl çözdün" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Eğitimi tek çatı altında toplamak amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisi kabul edilmiştir? Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim. Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi yönünü anlatmaktadır? Kemal Bey, peşin fiyatı 1200 TL olan televizyonu kredi kartı ile almıştır. Mağaza kredi kartına 30 gün sonra ödeme yapılması durumunda fiyatın aynı kalacağını,bundan sonraki her gün için aylık %2 vade farkı ekleneceğini belirtmiştir. Kemal Bey ödemeyi 45 gün sonra yaparsa kaç lira vade farkı öder? Bir yarışta üçüncünün önündeki kaçıncı olur? Bütün Müslümanlar mümin, bütün müminler de Müslümandır.Verilen cümle Mürcienin aşağıdaki görüşlerinden hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi söz söyleyenin duygularını içermemektedir? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. atasözüyle açıklanmak istenen nedir? I. Sanayileşmenin en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir.II.Yüzölçümü en büyük bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir.III.Marmara Bölgesinde fındık yetişir.IV. Petrol, Doğu Anadolu Bölgesinde çıkarılır.Bölgelerimiz ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunu ile kazanılan haklardan birisi değildir? Kurtuluş Savaşında en çok savaş aşağıdaki devletlerin hangisiyle yapılmıştır? Yeryüzünün ya da bir parçasının, kuşbakışı görünüşüyle belli bir orana göre küçültülüp bir düzlem üzerine geçirilmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kişilik özelliklerinden değildir? Diş ve kemik gelişimi için önemli bir elementtir. Dişlerin çürümelerini engellediği için diş macunlarının yapısında yer alır. Ayrıca buzdolabı ve klimalarda kullanılır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle divan şiirinin nazım şekilleri bir arada verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir