S:1

Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir?

Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir? sorunun cevabı "Dilekçe Hakkı      " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin görevlerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile son verilir? 1,2 + 5,017+ 2,47=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? I. Dört öğrenme alanı vardır.II. Bu öğrenme alanlarındaki temel kavramlar, her sınıfta ele alınmıştır.III. Üst sınıflara geçildikçe kazanımlarda belirtilen bilgi, anlayış ve becerilerin göreli olarak derinliği artmış ve kapsamı genişletilmiştir.İlkokul düzeyinde hazırlanan bir program incelenmiş ve programın bazı özellikleri yukarıdaki gibi sıralanmıştır. Bu açıklamalara göre bu programda içerik, aşağıdaki stratejilerden hangisine göre düzenlenmiştir? Girdiği sınavda iyi sonuç alacağını düşünen bir öğrencinin umdu­ğu sonucu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir?  Hangi seçenek aynı maddenin üç farklı haline örnek olabilir? Rihanna is my favourite pop singer. I like her costumes because they are very ……. .  “Anı-hatıra” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerin nüfus dağılışı üzerindeki etkisine örnektir? Varlık adlarının yerini tutan, onları hatırlatan sözcük ve eklere zamir (adıl) denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın adının yerine kullanılan sözcük vardır? Sanayi İnkılâbı sonucu ortaya çıkan sömürgecilik yarışı aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?  Toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal kurumların, grupların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal bir  varlıktır.Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? Fırat is a football player and football is his love. He thinks football is - - -. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı aldığında hal değiştirir? “Kimileri töreni izlemeye gitti.” Bu cümlede aşağıdaki hangi sözcük zamirdir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? “Takılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Çağımızda büyük bir hızla gelişen taşıtlar, insanları birbirine yaklaştırıyor. Bu durum farklı ülkelerden insanların tanışıp anlaşmalarında önemli etken oluyor. Böylece turizm, milletler arasında kültürel ve ekonomik etkileşimi sağlıyor. Aynı zamanda turist çeken bir ülke zenginleşiyor.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? “Kutadgu Bilig”deki kahramanların her biri bir kavramı simgeler.Buna göre Ögdilmiş’in simgelediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?  “Bu sene mektebe başladım.” cümlesinde “mektep” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri birlikte verilmiştir? 5146 sayısında yer alan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?     I have got a dog.  It is ___________dog. İnternet adreslerinde ülkemiz hangi alan kodunu kullanır? Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sıralanan maddelerin hangisi katı-sıvı-gaz- şeklinde sıralanmıştır?   Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir? Helsinki’de hangi yıl gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda Türkiye’ye adaylık statüsü tanınmıştır? Farabi aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisini benimsemektedir? Aşağıdakilerden hangisinde süreksiz sert ünsüz harflerin yumuşaması kuralına bağlı bir ses değişmesi görülmektedir? Planlı bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıda peygamber ve Kutsal kitapları verilmiştir. Hangi eşleştirmede yanlış yapılmamıştır? 725 x140 işleminin sonucxunda kaç tane sıfır vardır? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularındandır? “Uçmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “çok hızlı gitmek” anlamında kullanılmıştır? Peygamberimizin anne ve babasının adı nedir? Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin kültürel zenginliğine örnek gösterilemez ? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir? Matta,Markos,Luka,Yuhanna hangi ilahi kitabın çeşitleridir? 1. Benzi atmak        2. Benzinde kan kalmamak                 3. Benzi uçuk                          4. Benzi sararmakYukarıdaki deyimlerden hangileri “Korkudan, heyecandan benzi sararmak, solmak” anlamındadır?      Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir