S:1

Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder?

Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder? sorunun cevabı "Hukuki Bilgi    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? Parmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık evresinde yapılması gerekenlerden biri değildir? Boyutları 4 cm, 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasından en az kaç tanesi yan yana, arka arkaya ve üst üste getirilirse bir küp oluşturulabilir? Ay adları; belli bir tarihi gösterdiklerinde büyük harfle, diğer durumlarda küçük harfle yazılır.Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi metallere ait genel özelliklerden biri değildir? 202 X 27 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Hangisi sesin şiddetini artıran teknolojik ürün değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? HNO3 kimyasal bileşiği ile ilgili,I. Yaygın adı kezzaptır.II. Beş farklı tür atom içerir.III. Gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre en az kaç Değişik hizmet kollarında kurulmuş sendika bir araya gelerek konfederasyon kurabilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel iman esaslarından biri değildir? Peygamberimiz vefat ettiği zaman Hz. Aişenin odasına defnedilmiştir. Sonra Peygamberimizin yanına Hz. Aişeden izin alınarak hangi iki sahabe daha defnedilmiştir? Aşağıda verilen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Sekiz basamaklı bir sayıda kaç tane bölük oluşur? Bir yerin kuşbakışı görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine ......................... denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi T.C. kimlik kartımızın kullanıldığı yerlerden biri değildir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Avrupa Birliğinin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul tuhaf bir şehir. Dört millet bir arada yaşıyor ve birbirlerinden nefret etmiyorlar...Gerard de Nerval Fransız EdebiyatçısıFransız edebiyatçısı, yukarıdaki anlatımıyla Osmanlı toplumunun hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Mıknatıs; demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış olan cisimleri çeker.( ) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.( ) İyi görebilmek için ışık miktarının normalden az ya da fazla olmaması gerekir.( ) Tasarruflu ampul kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz.( ) Halojen lambalar ,ilk icat edilen lambalardır. Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetinde ortak yapılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sokak sözcüğünün bir özelliği belirtilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir? Kültürün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğalbir şey de olamaz. Çünkü kültür farklı olma hâlidir, farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi ürününün, kendi tarzının kültürünü oluşturur. O hâlde kültürün en önemli özelliği farktır, farklılıktır.Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar söz- cüklerinden biri değildir? Bir toplumun ya da toplumsal grubun kendi varlığını ve işleyişini sürdürebilmek için üyelerinin davranışları üzerindeki denetimlerine ve sınırlandırmasına toplumsal kontrol denir.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrolün amaçlarından değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Bana bir bardak su verir misin ( )Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Aktör: Tiyatro oyunundaki kadın oyuncu.II. Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri.III. Perde: Oyunun bölümleri.IV. Adaptasyon: Dekora yardımcı olan küçük eşyalar.Numaralanmış tiyatro terimlerinden hangileri yanlış açıklanmıştır? 1. Sen gelmeden önce buraların neşesi yoktu.2. Ertelenen toplantı yarın yapılacak.3. Evin boyasını geçen sene yaptırmıştık.4. Mevsimlik işçiler bu bölgede çok çalıştı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde ölçü (miktar) zarfı kullanılmıştır? Aşağıdaki yön tayini ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı durumlar arasında yer almaz? Bir olayın gerçekten meydana gelmiş olup olmadığını anlamak için, gizli kalmayan belirtisine bakmak gerekir. Bu belirti varsa olay da var demektir.Parçadaki düşünceye uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Ramazanda yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi üslupla ilgili bir yargı içermektedir? I-Havada karbondioksit oranının artmasıII- Bazı canlı türlerinin insanlar tarafından bilinçsizce avlanmasıIII- Radyoaktif atıkların okyanuslara bırakılmasıVerilenlerden hangileri ekosistemin işleyişini olumsuz etkiler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -mı / -minin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir