Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Çeşitli belge ve sözleşmelere resmiyet kazandırmakla yükümlü kamu görevlisine ne isim verilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Çeşitli belge ve sözleşmelere resmiyet kazandırmakla yükümlü kamu görevlisine ne isim verilir? sorunun cevabı "Noter        " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uyduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz?         Her icat edilen ürün bir çok alanda değişik amaçlar için kullanılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi buhar makinesinin icadının değiştirdiği olaylardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden değildir?değildirAşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden değildir? I. İlköğretim okullarıII. Okul öncesi eğitim kurumlarıIII. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarIV. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri mecburi olan ilköğretim kurumlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi arz kapsamında değerlendirilecek özelliklerden biridir? Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet hangisidir? Tanesi 35 Kr’ den 4 tane silgi, tanesi 20 Kr’den 4 tane kalemtraş aldık. Satıcıya 3 TL verdim. Geriye kaç Kr almam gerekiyor? Aşağıdakilerden  hangisi 444.800 doğal sayısının çözümlemesidir? Aşağıdakilerden hangisi münazaraya uygun bir konu olamaz? “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.        Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.”Dizeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangsidir?