S:1

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin toplumsal bir görevi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin toplumsal bir görevi değildir? sorunun cevabı "sadece yakınlarını uyarma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik ve arıcılık gibi ekonomik faaliyetleri beşeri coğrafyanın hangi dalı inceler? Aşağıdakilerden hangisi yağlar grubunda yer almaz? Sanayileşme ile birlikte artan fosil yakıtların tüketimi atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunu gittikçe artırmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucun- da oluşan olumsuz etkilerden biri değildir? Bir küvet 5 sürahi su alıyor. Küvetten önce 2 sürahi sonra 1 sürahi su boşaltırsak küvette kaç sürahi su kalır? Koray ın boyu 1 metre 38 cm dir. Melikenin boyu Koraydan 7 cm daha uzundur. İkisinin boyu toplam kaç metredir? Aşağıdaki toplumlardan hangisi, tarihte bozkırın kuyumcuları olarak anılmıştır? 1 kg kömürün yandığında verdiği ısı miktarına kalorifik değerdenir. Kömürün sahip olduğu nem miktarı yüksek ise karbon yüzdesi düşüktür. Bu durumda kalorifik değeri de düşüktür.Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin kalorifik de-ğeri diğerlerinden daha yüksektir? Hangi seçenekte söylenen ifade yanlıştır? Üç sayıın toplamı 967 dur. İlk sayı 351, diğer sayı ise ilk sayının 101 fazlasıdır. Üçüncü sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? • Millet Mekteplerinin açılması• Okuma yazma seferberliğinin başlatılmasıVerilen gelişmeler, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? doğru kelimesinin karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Hakan-ı Osmani-neseb kim münderic zatında heb İslam-ı faruk-ı Arab ikbal-i perviz-i Acem Sultan Murad-ı kamuran efser-dih ü kişver-sitan Hem padişah hem kahraman sahib-kıran-ı Cem-haşemKasideden alınmış bu bölümler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Rasyonalist bir filozoftur? Sağlıklı bir insanın böbreklerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Aşağıdakilerden hangisi İslamcılığın çıkış amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram olarak bildirmiştir? 5550 - A = 1110 işleminde, verilmeyen terim aşağıdakilerden hangisidir? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir? Geçmişten günümüze Dünya nüfusunun artış göstermesinde aşağıda verilenlerden hangisi etkili olmamıştır? .... Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal..... Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşında geçen izmihlalin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi temizlik kuralı değildir? A: - - - -B: By bus. Arapça, Farsça, Almanca gibi diller yapısına göre hangi dil ailesine dâhildir? I am new here so I have - - - -friends in this city. Aysel 5 yıl önce 9 yaşındaydı. Ablasının yaşı Aysel' in yaşının 2 katı olduğuna göre, Aysel ile ablasının yaşları toplamı kaçtır? Vücudumuzdaki enerji ihtiyacı için besinlerin sindirilmesi gerekir. Sindirim olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türkiye kaç yarımadadan oluşmaktadır? 500'ün %20 fazlası kaçtır? Hi, buddies. Im Jason. I am a student like you. You can guess my life. On weekdays, I get up very early in the mornings. Having breakfast is very important and healthy. So, I always have breakfast. Then, I go to school by bus because my house is out of the city. On weekdays, after school, I come home and study. When I finish studying, I watch TV, rest for a while and sleep. On weekends, I get up late. I like hanging out with my friends. We walk, sit and chit-chat, drink or eat something. We also have an unusual interest. It is bossaball. It is popular with teens. While playing it, we forget our problems. If you dont know this activity, try it. Im sure you will like it.The school is far away from his house so he - - - -. Ekonomisi önceleri ziraat ve hayvancılığa dayanan Antalya ili günümüzde ülkemizde nüfusu hızlı artan ve ekonomisi büyüyen merkezlerimizin başında gelmektedir.Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Elvan 17 yaşındadır. Muratın yaşı, Elvanın yaşının 2 katından 6 eksik olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı nedir? I. Herhangi biri telefonla arandığında, arayan önce kendisini tanıtır.II. Üstle konuşurken telefon ondan önce kapatılmamalıdır.III. Üstler, sekreter aracılığı ile aranır.Protokolde, telefonda görüşme kurallarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur? Anne, baba ve kardeşlerden oluşan en küçük toplumsal birim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından değildir? I. Yalnız taş duvar olmaz.II. Yalnız kalmak onu çok üzdü.III. Olanları yalnız sana anlatırım.IV. oraya giderim yalnız bir şey anlatmam.Yukarıdaki cümlelerde yalnız kelimesi kaç farklı görevde kullanılmıştır? A: ............ is the hospital?B: Its on the left.Karşılıklı konuşmayı tamamlayan kelime hangisi olmalıdır? Asurlular, dünyanın ilk kütüphanesini....................................da açtılar​Cümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesini hareket olarak ifade ederiz. Buna göre aşağıda verilen varlıklardan hangisi hareketli değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir