S:1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) komşuların birbirlerine olan hakları konusunda verdiği tavsiyelerdendir?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) komşuların birbirlerine olan hakları konusunda verdiği tavsiyelerdendir? sorunun cevabı " Komşularımıza zarar verici davranışlardan kaçınmalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
T.C.Anayasasına göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? Rüzgar sevincinden haykırıp ağlıyor. cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi üreme şekline göre diğerlerinden farklıdır? Tevrat, Zebur ve İncil'in bir araya gelmesiyle oluşan kitaba ne ad verilir? Aşağıdaki cümleler doğru ise parantez içlerine D, yanlış ise Y yazınız.( ) Biliniz ki, kalpler ancak Allahı anmakla huzur bulur.( ) Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.( ) Sadece Allaha inanmak iman için yeterlidir.( ) İslamın temel kaynakları sayılamayacak kadar çoktur.( ) Allahın bir denginin olduğunu kabul etmek imanın şartlarındandır. Neville : - - - - we drink coffee?Daisy : No, lets not. Dengeli beslenmek aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Hakan Bey, tanesini 52 TL ye aldığı gömleklerin tanesini 60 TL ye satıyor. Buna göre, Hakan Beyin 80 TL kâr etmesi için kaç tane gömlek satması gerekir? Katabalgasun Yazıtları hangi devlet tarafından bırakılmıştır? Aşağıda verşne sözcük öbeklerinden hangisi cümledir? Malazgirt Savaşının kazanılmasından sonra Anadoluda fethedilen bölgelerin fetheden komutanlara bırakılacağı ifade edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun amaçları arasında değildir? Gerçekte aslı olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlara ne denir? Günün tarihini öğrenmek için neye bakarız? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aday öğretmenlere uygulanacak olan sözlü sınav değerlendirme ölçütleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 5 portakaldan 1 bardak portakal suyu elde edildiğine göre 7 bardak portakal suyu için kaç portakala ihtiyaç vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüz kelimesi, sayı anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisine neden? sorusunu sorarsak cevap alamayız? Aşağıdaki şemada bazı divan üyelerinin günümüzde hangi bakanlıklarla benzerlik gösterdiği belirtilmiştir.Sadrazam BaşbakanKazasker Adalet BakanıDefterdar ......?......Buna göre şemadaki boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı belirtmektedir? De ki:O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.Yukarıdaki İhlas suresinde Allahın hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Doğru açının ölçüsü kaç derecedir? Müslüman gibi görünen ancak iki yüzlü/riyakâr davranışlar içinde olan kişi için kullanılan kavram hangisidir? 1 sayısının 4 katının 4 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan bir kişinin özelliklerinden olamaz? İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslamın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir ? TBMM kaç tarihinde açılmıştır? Eksi ile eksinin bölümü nedir? Krokiler ölçekli olmayan kabataslak çizimlerdir. Çizdiğimiz yer kuş bakışı gösterilir ve burada herkes tarafından bilinen cadde, bina, iş yeri, çarşı gibi unsurlar krokide gösterilmelidir.Bu metne verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Mutezile mezhebiyle ilgili hangisi yanlıştır? I. Edebiyatımızda şiir, roman, tiyatro alanlarında eserler verdi.II. Batı yanlısı gençlerin Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmasını sağladı.III. Edebiyat kurallarını öğreten Talim-i Edebiyat adlı eseri hazırladı.Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Kuranı Kerimin genellikle on ayetten oluşan, özel işaretlerle ayrılmış ve çoğunlukla namazların sonunda okunan kısımlarına ne denir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir hayvanın üreme ve gelişme özellikleri,• Yavru bakımı vardır.• Yavrular yumurtadan çıkar.• Döllenme vücut içinde gerçekleşir. şeklinde verilmiştir.Bu hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın tarihi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi nefes türü için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Güneş sistemindeki en uzun yörüngeye sahip olan gezegenin özelliklerinden biri değildir? Geri dönüşüm kutularının kullanılması aşağıdakilerden hangisini hedeflemez? Mustafa Kemal;• Havza Genelgesinde işgallere karşı mitingler düzenlenmesini istemiş,• Sivas Kongresinde tüm cemiyetleri tek çatı altında birleştirmiştir.Millî Mücadelenin hazırlık döneminde alınan bu kararlar ile;I- Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasıII- Misakımillînin hazırlanmasıIII- Millî egemenliğin oluşturulmasıIV- Millî bilincin uyandırılması amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiş olabilir? Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yere gelecek şekilde açtığımızda, sırtımız hangi yönü gösterir? Elif : Sabah okulun bahçesinde koşarken yere düştüm. Elifin cümlesinde kaç kelime büyük ünlü uyumuna uymaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir