Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, Canlarınız, Mallarınız, Namus ve Şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü zarardan korunmuştur.

Peygamberimiz bu sözüyle hangi önemli konuya vurgu yapmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, Canlarınız, Mallarınız, Namus ve Şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü zarardan korunmuştur.Peygamberimiz bu sözüyle hangi önemli konuya vurgu yapmıştır? sorunun cevabı " Özel hayata saygı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Komünitelerdeki canlılar arasındaki etkileşimlerden biri de av-avcı ilişkisidir.Buna göre aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangisi arasında av avcı ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenlerdendir? ”Ben olgun şeftaliyi severim” cümlesindeki “olgun” sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir? ‘’Düş’’ sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Hangi kelime kalın ünlülerden oluşmaktadır? Embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin depo edildiği embriyonik zar aşağıdakilerden hangisidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kutu dondurmanın toplam kütlesi 700 gramdır. Kabın darası 28 g olduğuna göre dondurmanın net kütlesi kaç gramdır? I. Sıbyan mektebiII. MedreselerIII. CamilerYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde örgün eğitim veren kurumlardır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, bilgisayarla yazılan resmî yazışmalarda Arial dışında aşağıdakilerden hangi yazı tipi ve kaç karakter boyutunun kullanılması esastır? I. Tekâlifimillîye Emirlerinin yayımlanmasıII. Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallık rütbesinin verilmesiIII. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisinin verilmesiYukarıda verilen gelişmelerden hangileri Sakarya Savaşı’ndan önce meydana gelmiştir? ”………… Aydın’ a gideceğiz.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kişi adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur?