Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
De ki, Şüphesiz benim Namazım, İbadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi olan içindir
Yukarıdaki Ayeti Kerime ile bizlere kazandırılmak istenen temel davranış hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
De ki, Şüphesiz benim Namazım, İbadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi olan içindirYukarıdaki Ayeti Kerime ile bizlere kazandırılmak istenen temel davranış hangisidir? sorunun cevabı "Her işte Allah’ın rızası olması     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ailemiz ekonomik sıkıntılar yaşarsa bu durumda nasıl davranmalıyız?  Bir toplumda eğitim, ekonomi teknoloji gibi alanlarda meydana gelen olumlu değişmeler hangi kavramla ifade edilir? Hangi iki kelime arasında anlam ilişkisi yoktur? Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iklim diğerlerinden farklıdır? Genellikle siyah renkte olan ve ilk çağlarda kesici alet olarak kullanılan kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir? A=    1,2,3,4,5      B=   1,3,5,7,9Yukarıda verilen A ve B kümelerinin kesişim kümesi hangisidir?  Çevresi  1 m  40 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı  60 cm olduğuna göre kısa kenarı kaç cm’dir ?  Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Oruç ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Tüketicilerin ister mesafeli alışverişlerde ister doğrudan alışverişlerde aldıkları her türlü ürün ve hizmetlere yönelik şikâyetlerini bildirebilecekleri, problem ve mağduriyetlerine çözüm arayabilecekleri hat aşağıdakilerden hangisidir? İnsanda dişi üreme sisteminde hipofiz hormonları ve eşey hormonları birbirini pozitif ve negatif geri bildirimle etkilemektedir. Bu karşılıklı etkileşime “feed-back” mekanizması denir.Buna göre dişi bir bireyin üreme sisteminin kontrolünde aşağıda verilen hormon çiftlerinin hangisi arasında feed-back mekanizması görülür?