S:1

Aşağıdakilerden hangisi kıskançlıkla ilgili bir durum değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kıskançlıkla ilgili bir durum değildir? sorunun cevabı "Başarıyı artırır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıtımından sorumlu genler iki harf ile gösterilir.Buna göre;I. Baskın alel büyük harfle gösterilir.II. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden farklıysa heterozigottur.III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur.verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Berlin Antlaşması'nın (1878) Doğu Anadolu ile ilgili hükümlerini ortadan kaldırmıştır.- Kafkas Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır.- Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır.Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinde bulunan şehirlerden biri değildir? Bir noktadan ……..…….. doğru geçer. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Leyla’nın parası kardeşinin parasından 17 lira fazla, ablasının parasından 12 lira eksiktir.Kardeşinin 60 lirası olduğuna göre ablasının kaç lirası vardır? Geniş ve açık alanlarda konuşma yapılırken sesin şiddetini arttırarak herkes tarafından işitilmesi için bazı araçlar yapılmıştır.I.  HoparlörII. RadyoIII. MegafonYukarıdakilerden hangileri bu araçlardandır? 875 g baharatın üzerine 3 kg 575 g daha baharat ilave edersek kaç kg baharatımız olur? 15 ile 5 sayısı arasında kaç fark vardır? Bir ve tek anlamına gelen Allah’ın isimleri aşağıdakilerden hangileridir? Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıl rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür.Demirkırı iki bireyin çaprazlamasından oluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Atalarımızdan bize kalan cami, han, hamamlar, köprüler, kervansaraylar millî kültürümüzü oluşturan ögelerdendir.Yukarıda örnekleri verilen kültürel unsur aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki organlardan hangisi alkolün en çok zarar verdiği organdır? Bir bahçedeki 80 ağacın 25 tanesi çınar, 18 tanesi kavak, 16 tanesi çam, geriye kalanlar söğüttür.Buna göre bahçede kaç söğüt ağacı vardır?                                                                            ‘‘Çalışmayan öğrenci gözümden düşer.’’ cümlesindeki gözümden düşer deyiminin anlamı nedir? Atatürk’ün önemli bir maddi desteği ile kurulan ilk özel Türk bankası, aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için çalışan meslek grubu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanına ait bir özellik değildir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kurulduktan sonra kısa sürede gelişip güçlenmesinin nedenlerinden biridir? Cristiano has - - - - for Real Madrid for eight years. Binler bölüğünde “108”; Birler bölüğünde “6”; Milyonlar bölüğünde “75” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kırk beş milyon altı yüz doksan bir bin altmış üç doğal sayısının milyonlar basamağında hangi rakam bulunur? Tahtadan yapılmış heykellerin tanrı olamayacağını anlayan ve gerçek yaratıcının kim olduğunu araştıran, yıldızlardan, ay ve güneşten yola çıkarak Allah’ı bulan peygamber kimdir? Mektup yazarken, hitap cümlelerinden sonra hangi noktalama işareti kullanılır? Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağı-dakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Allah’a inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmeye ne denir ? Kur’an’ın en uzun suresi 286 ayetten oluşan................. suresidir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Toplumsal gruplar, kurumlar, sınıflar, örgütler ve ilişkiler gibi toplumsal yapının çeşitli ögelerinin birbirini tamamlayabilmesi durumudur.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? emriyle Yahudi dilini öğrenen sahabi kimdir? Aşağıdakilerden hangisi harama örnektir? Hangi cümle yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde hız sınırlayıcı cihazın bulundurulması ve her zaman kullanılır durumda olması mecburidir? Tarihte bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Murat Hoca, öğrencilerine sınavda: “Imagine that you are a dermatogolist, what would you advice to teenegers who are suffering from acne ?” sorusunu sormuştur. Öğrenciler hangi cümleyi kurarlarsa doğrucevabı vermiş olurlar?  Ham petrolün rafinasyonunda damıtma kolonunun değişik yüksekliklerinde petrolün farklı bileşenleri elde edilir. Kolonun üst kısmında kaynama sıcaklığı düşük, alt kısmında ise kaynama sıcaklığı yüksek bileşenler toplanır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir bisikletli hiç durmaksızın yol aldığında 4 saatte 50km yol alabilmektedir. Bu bisikletli bir saatte kaç km yol alır? Yaya kaldırımı sadece ……………………………….……….……… yürümesi için  ayrılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?   Ana düşünceyi bulmak için okuyucunun kendisine sorması gereken soru aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir