S:1

Kıskançlık kötü bir davranıştır çünkü.........................
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulamaz?

Kıskançlık kötü bir davranıştır çünkü......................... Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulamaz? sorunun cevabı "Kıskançlık insana huzur verir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki teknolojik icat ve kullanım alanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (I) Aruz ölçüsü Arapların bulduğu, onlardan Farslara geçen Türklerin de Farslardan alıp kullandığı ölçüdür. (II) Aruz, dizelerin hece sayısını değil, hecelerin uzunluk ve kısalık değerlerini esas alır. (III) Açık ve kapalı hecelerle oluşturulan aruz kalıplarında dizelerin bölündüğü parçalara tefile veya cüz denir. (IV) Aruz kalıbına uymayan uzun heceyi kısa okumaya imale denir. (V) Ulama ise kapalı hecenin, kendinden sonra gelen ünlü ile başlayan hece dolayısıyla açık hâle gelmesidir.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır? Murat 8 yaşındadır. Ablası Murattan 6 yaş büyüktür. Ablası 4 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? - Atatürkün- Türk Tarih Kurumunu kurması- Anadolu Medeniyetleri müzesini kurmasıgibi uygulamaları aşağıdaki bilim dallarından hangisini geliştirmeye yöneliktir? Arkadaşıma 85 lira borcum vardı. Geçen ay 20 lirasını, bu ayda 25 lirasını ödedim.Acaba arkadaşıma kaç lira borcum kaldı? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda uygun bir davranış değildir? Kilosu 7 liradan 2 kilo muz, kilosu 5 liradan 3 kilo üzüm aldım. Satıcı bana 21 lira para üstü verdiğine göre, ben satıcıya kaç para vermişimdir? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir? Uçuşur beyaz deniz kuşları alay alay Buruşuk bir deriyi andırır titreyen su İner merdivenlerden ilk vapurun yolcusu Uyandırır ihtiyar köprüyü tramvayBu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangi- sinde birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir? Doğu illerinde kurulmuş bulunan millî cemiyetler, aşağıdakilerin hangisinde Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında toplanmıştır? Tost + çay 10 lira Tost + ayran 12 liraBuna göre iki arkadaş tost + çay alırlarsa kaç lira öderler? Her birinde 24 yumurta bulunan 68 kutu yumurtanın 895 tanesi 5 TLden, geriye kalanlar ise 7 TLden satılıyor. Yumurta satışından kaç TL elde edilmiştir? Milli Mücadele aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır? ‟Sıcak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır? Çok tanrılı bir dine inanan Eski Yunanlılarda tanrılar insan şeklinde ve ölümsüz olarak düşünülmüştür. Tanrılarını eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlenmiştir.Buna göre Yunanlılarda;I- Kültürel birlik,II- Ahiret inancı,III- Siyasi birlikdurumlarından hangilerinin bulunduğu söylenebilir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi bakanlık teşkilatı değildir? Ayşe 4 şekerin yarısını Fadime ye verince kaç şekeri kalır? İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir