S:1

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kuranın temel konularından biri değildir?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kuranın temel konularından biri değildir? sorunun cevabı "Sağlık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Keban Barajı hangi akarsu üzerindedir? Aşağıdakilerden hangisi I. Murat Dönemi gelişmelerinden değildir? Suyun olmadığı yerde iki darb (vuruş) bir niyet şeklinde alınan abdest aşağıdakilerden hangisidir? Buluşların ortaya çıkmasında en çok aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Aşağıdakilerden   hangisi  namazın  içindeki   farzlar   arasında  gösterilemez? Hangi seçenekte dünyanın gözlemlenebilir katmanları verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliği ile ilgili yanlış bir bilgidir? Hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresi ile ilgili;I. Su kaybederek plazmolize uğrar.II. Bir süre sonra hemolize uğrayabilir.III. Hücrenin osmotik basıncı artar.yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir? Ali       : Sela okunur.Ayşe   : Cami içinde de ezan okunur. Recep : Hutbe okunurBu öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler aşağı- daki namazlardan hangisi ile ilgilidir?  Öğretmen olarak gittiğim köylerde düzenlediğim şiir dinletileri, tiyatro gösterileri ve öğrencilere okuduğum kitaplarla onların zihin dünyalarında farklı iklimler oluşturmaya çalıştım.Bu cümleye altı çizili kelime grubunun kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi Âşık Veysel’in kullandığı temalardan biri değildir?  Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz kimdir? I. Mahremiyet hakkıII. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkıIII. Sağlık kuruluşunu ve personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkıYukarıdakilerden hangileri en temel hasta haklarındandır? 10 - 12 - 14 - 16 - 18 örüntünün kuralı hangisidir? Çevresi 42 cm olan bir üçgenin iki kenar uzunluğu toplamı 32 cm ise üçüncü kenarın uzunluğu kaç cm’ dir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir? “…………………………… dolayısıyla alışveriş yaptık.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Osmanlı Devleti’ni hukuken sona erdiren antlaşma hangisidir? Meydana gelmesi engellenemez.Alınacak tedbirlerle zararları engellenebilir ya da azaltılabilir.Sel, çığ, heyelan, deprem örnektir.Can ve mal kaybına neden olur.Hepsinin oluş sebebi ve etkileri aynıdır.Yukarıda doğal afetlerle ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? “Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: Rabb’im! beni geri gönder, belki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yaparım. Hayır, bu, onun söylediği (boş) bir sözdür. Önlerinde dirilecekleri güne kadar (dönmelerine engel olan) bir perde vardır.” (Müminûn suresi, 99 ve 100. ayetler) Bu ayetlerden batıl inançlarla ilgili çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye İnternete ilk olarak hangi yılda ve neredenbağlanmıştır? • Hammadde ve pazar sorunu• Sanayi İnkılabı’nın etkisi• Sömürgecilikgibi gelişmeler, I. Dünya Savaşı’nın hangi nedenlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi monoteist anlayışın özelliklerinden biridir? Karşıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? Fatma is a hardworking student. Her marks are .................... than mine.A) easierB) luckierC) hotterD) better Hücrede protein sentezlemede görevlidir, hücredeki en küçük organeldir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunurYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize “el- Emin” denilmesinin sebeplerinden biri değildir? İlk Türk devletlerinde taşınabilir malzemeler üzerine kanatlı ejder, kaplan, kurt tasvirlerinin kullanılması aşağıdaki hangi üslubu kullandıklarının bir kanıtıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye “uzunca bir süre” anlamını katmıştır? Çekmeceyi açarak içinden kalem aldıktan sonra çekmeceyi kapatan bir kişi, sırasıyla hangi kuvveti uygulamıştır? Did you see - - - - man over there? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıya örnek olur? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bıkmak, usanmak” anlamındadır? Beytü’l-Hikme”nin kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Markette satılan bir üründe indirim yapıldığını gören Merve aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilerse bilinçli bir tüketici davranışı sergilemiş olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Tarih Öncesi devirler Yontma Taş, Cilalı taş ve Maden devri olarak adlandırılmıştır. Devirlerin bu şekilde adlandırılmasında hangisi etkili olmuştur? Sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelen nokta, 0’a karşılık gelen noktaya en yakındır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir