S:1

Aşağıdakilerden hangisi dinleme yöntem ve tekniklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi dinleme yöntem ve tekniklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Söz korosu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? Bu hafta Tuğba ile Güleserin Temel Dini Bilgiler dersinden yazılıları vardır. İkisi hafta sonu çalışırken Cennetteki meleklerin başkanı ve cehennemdeki görevlilerin başı kimdir? Diye Tuğba bir soru sormuştur.Güleser aşağıdakilerden hangi cevabı verirse doğru cevaplamış olur? Bölgesel amaçlarla kurulan milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında nerede birleştirilmiştir? Sevdiklerimize yazdığımız..................... karşılığı en az bir ayda gelirdi. Şimdi ise dünyanın bir ucundaki kimseyle ........................sayesinde anında iletişim kurabiliyoruz.Verilen cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi dört hecelidir? Aynı aile(familya) içerisinde birlikte bulunan iki canlı;I. Takım II. Cins III. Şube IV. Türverilen hangi sistematik birimlerde birlikte bulunur? 4-7-10-13-16-.....Şeklinde verilen sayı örüntüsünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuk Hakları Sözleşmesinde , bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayırımcılık yapılmaması öngörülmüştür. Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir? Atatürk, Türk tarihinin bilimsel yöntemlerle araştırılması ve bu konularda çalışmalar ya- pılması için Türk Tarih Kurumunun açılmasına öncülük etmiş ve çalışmalara bizzat katılmıştır. Buna göre Atatürkle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi fablın sonunda yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden biri değildir • Ezgilerine göre• Konularına göre• Yapılarına göreBu şekilde sınıflandırılması olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? 15 in 8 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? Ülkemizde aşağıdakilerden hangisinin kullanımının artması ithalat giderlerinin artmasına neden olur? • XIII. yüzyılda oluşan anonim bir eserdir.• Emevi komutan Abdullah bin Amrın kahramanlıklarını anla- tan 7000 beyitlik bir destandır.• Gerçeklerden uzaklaşmış, hayal gücüyle zenginleşen bir anlatımı vardır.Hakkında bilgi verilen İslami Dönem ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Allah meleklere, karşısında saygıyla eğilmek suretiyle Ademe secde etmelerini emrettiğinde büyüklük taslayarak Allahın bu emrini yerine getirmeyen kişi kimdir? Şimdi tarlalar traktör ile sürülüyor. Eskiden ise tarlalar ............. yardımıyla sürülürdü.Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? Kimi zaman ortam değişikliği yapmak ruhsal dinginliğe kapı aralar.Bu cümleye anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I- Hüzün Yılı II- Medineye Hicret III- Uhud SavaşıIV- Veda Haccı V- İsra ve Miraç OlayıYukarıda verilen olayların kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soru işareti aşağıdakilerden hangisinde farklı türde bir cümlede kullanılmıştır ? I. Yönü değişebilirII. Hızı artabilirIII. DurabilirHareketli cisimlere kuvvet uygulandığında hangileri gerçekleşir? Yüzünü kuzeye dönen Ömernin sağ kolu nereyi gösterir? Osmanlı Devleti' nde ilk vezir kim zamanında tayin edilmiştir? 10 ve 16. yüzyıllar arasını kapsayan, din yoluyla Arapça ve Farsçadan yeni sözcüklerin dilimize girmeye başladığı döneme Türkçenin tarihii gelişim sürecinde verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? Kibir kelimesi ne anlama gelmektedir? Pillerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan değildir? Aynı markaya ait bir temizlik ürünü hakkında yapılan bir ankete katılan, beş ayrı deneğin ürün kalitesi hakkında farklı düzeyleri ifade eden cevaplar vermesi aşağıdaki yargılardan hangisine uygun bir örnektir? 9 x 9 x 9 çarpımının üslü biçiminde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Maddenin ayırt edici özelliklerinden biri sert veya yumuşak olmalarıdır.Aşağıdaki maddelerden hangisi bu özellikten yararlanılarak ayırt edilemez? Komedi türünün ilk büyük ustası kimdir? Şiir ve İnşa adlı eser - - - -, Celâlettin Harzemşah - - - -, Avrupada Bir Cevelan - - - -, Seyahat Jurnali - - - - türünde yazılmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Sesin meydana gelişi, yayılması, duyulması ve sesin özellikleriyle ilgilenen bilim dalı hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi şeklin köşe sayısı daha azdır? "10" sayısını Romen rakamıyla yazılışı hangisidir? Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinde insanların suçu çok büyüktür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir