S:1

Aşağıdakilerden hangisi Medine
Sözleşmesinin şartlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi MedineSözleşmesinin şartlarından biri değildir? sorunun cevabı "Müslümanlar müşriklerle on yıl süreyle savaş- mayacaklardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi hava tahmininde kullanılan aletlerden biri değildir? ‘‘ Türkadından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir? Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğinde hep daha ileri gitmek için çaba göstermiştir. Askerlikte yükselmenin tek yolu ise kurmaylık sınavını kazanmaktı.Mustafa Kemal aşağıdaki hangi okulun sınavını kazanarak kurmay subay olmak fırsatını elde etmiştir? Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Lale Devrinde, aşağıdaki şehirlerden hangisine elçi olarak gönderilmiştir? Aya ayak basan ilk astronot aşağıdakilerden hangisidir? Birbirine yakın mesafede bulanan bilgisayarların kablo ve Ethernet kartı ile bağlanması ile oluşturulan ağ türü hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış antlaşması ile ilgili değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır? Bedenin, elbiselerin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne denir? Tuttu sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi duyum eşiğini doğru olarak tanımlar? Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim fonksiyonları arasında yer almaz? Bir kutuda iki düzine tane kalem vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? İtalyanlar, Trablusgarpa asker çıkarınca Osmanlı Devleti, işgali önlemek için bölgeye ordu gönderemedi. Bunun yerine Trablusgarpı savunmak için gönüllü subaylarını gönderdi. Bu subaylardan biri de Mustafa Kemaldi.Bu bilgiden Mustafa Kemalin, aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur? Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez İslama davet içintopladığında,Eyinsanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir orduolduğunusöylersem, ne dersiniz? diye sordu. Mekkeliler Sana inanırız, çünküsenin yalan söylediğini hiç görmedik. dediler.Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)in toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir dua cümlesi değildir? Bilgisayarda olan metin veya resim şeklindeki verileri kâğıda aktaran donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Ebru'nun 25 TL parası vardır. 5 TL'sini kardeşine veriyor. Kalan parasının yarısını harcarsa, Ebru'nun geriye kaç TL'si kalır? Nice sultanları tahttan indirdi. Nicesinin gül benzini soldurdu. Nicelerin gelmez yola gönderdi. Bir ayrılık bir yoksulluk, bir ölüm. Yukarıdaki dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir? Alanı 75 cm2 olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm dir? (π=3 alınız.) 20 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? Hangi cümlede sert sessiz yumuşaması na örnek yoktur? Sedanın boyu 1 m 24 cm, Asiyenur un boyu 1 m 21 cm ‘dir. İkisinin boyları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi evsel atık değildir? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir toplumun pek çok özelliği, yaşayışı, gelenekleri, dünya görüşü, yaşam felsefesi, inançları, bilim, teknik ve sanata katkıları o toplumun diline yansır; o toplumun dilinden izlenebilir. Bugün Köktürk Yazıtları, ulusumuzun 8. yüzyıldaki kültürüyle ilgili pek değerli ipuçları vermektedir.Bu metinde dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır? Aşağıdakilerin hangisinde özne işi yapan değildir? Yüklemli kesin kıyas kurallarına göre iki tikel öncülden çıkan sonuç önermesiyle ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ey insanlar ( )Çevreyi bu şeklide kirletmeye utanmıyor musunuz ( )Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? İlk yardımcı;• Meraklı kişileri olay yerinden uzaklaştırıyor,• Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,• Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor.Bu ilk yardımcı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Nehir kenarları ve deniz kıyıları —————— için tercih edilen yerlerdendir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamberimiz nerede doğmuştur ? Aşağıdaki şıklarda yüzmek kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır? Sınıf kitaplığımızda 94 kitap vardı. Oya 29 kitap getirdi. Ahmet ise Oya'dan 18 fazla kitap getirdi. Sınıf kitaplığımızda kaç kitap oldu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur ? Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan hakların tamamına ne denir? Henry : - - - -?Mary : Sure, you can. Çevremizde yaşanan bir olayı incelerken dikkat etmemiz gereken bilgiler vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden değildir? Namazın birlikte yaşama ve dayanışma bilinci geliştirdiğini ifade eden bir kişi bu düşüncesini aşağıdakilerden hangisi üzerinde anlatmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir