Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme sebeplerinden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme sebeplerinden biri değildir? sorunun cevabı "Kabilecilik anlayışını yaymak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işaret sıfatıdır?   Çok ağır ve günleri sayılı olan bir hasta uyandığı her sabah fısıltı şeklinde kendince bir şeyler söylermiş. Bunu fark eden yanındaki diğer hasta:”Her sabah kendi kendine ne konuşuyorsun?”demiş.Hafif boynu bükük ve tebessümle:”Güneşin doğuşunu gördüğüm için şükrediyorum.”demiş.         Altı çizili sözden hareketle hasta neden şükrediyor?  Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresindebulundurulmalıdır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi“biten bir eylem”i ifade etmektedir? I. Soluk alınca vücudumuza karbondioksit girer.II. Soluk alınca vücudumuza oksijen girer.III. Soluk verince vücudumuzdan karbondioksit çıkar.Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Uyuşmazlık mahkemesinin başkanlığını kim yapar? Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz? Aşağıdakilerin hangisi  “kızgınlık”  anlamı içeren bir deyimdir?  Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır?  Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür? Aşağıdakilerden hangisi I. Murat Dönemi gelişmelerinden değildir? Milli Mücadele’de, Osmanlı Hükümetinin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır?