S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Dünyanın en dış katmanına ne denir? ‘Yemeğin tadını çok beğendim.cümlesinde altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindiGörmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindiBu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki mesleklerden hangisi tramvay ve metro kullanır? Aşağıdaki örneklerden hangisinde madde dışarıyaısı verir? Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımımda yanlışlık yapılmıştır? 165,09 ondalık kesrinde 9 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir ? Doğrudan doğruya İstanbul Hükuumeti tarafından, "Hilafet Ordusu" da denilen kuvvetlerle TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanma, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘tatlı ‘ sözcüğü gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Anemometre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili ölçüm yapan cihazdır? 4 tane 250 gram ile 7 kilogram kaç kilogram eder? Babası Mustafaya bir kumbara aldı. Mustafa her hafta kumbaraya 45 TL attı.30 hafta sonunda kumbarada kaç TL olur ? Yükseltisi en az ve en fazla bölgelerimiz sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıda verilen cümlelerden Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(.......) Doğrunun başlangıç ve bitiş noktası yoktur.(.......) Doğru parçası isimlendirilirken sadece başlangıç noktası kullanılır.(.......) Doğrunun iki tane uç noktası bulunur.(.......) Doğru parçasının iki, ışının bir tane uç noktası vardır.(.......) Bir ışının uzunluğu ölçülebilir. Geniş ve manzaralı bir odada geçirildi gece. Sabah erkenden balık tutmaya çıkıldı. Hava bir tuhaftı. Uzakta fırtına bulutuna da benzer bir sis vardı.Bu parçadaki altı çizili ifade, hikâyenin hangi ögesidir? Bir depodaki 390 litre su 5 litrelik şişelere konulmuştur. Kaç tane şişe kullanılmıştır? Aşağıdaki araçlardan hangisi yolcu taşıma aracı değildir? Elektronik imzanın tanımı hangisidir? Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sanatçı, romanın her cümlesi üzerinde sabırla çalışmış. Her cümle güzel bir şiirdeki sözcükler gibi yerli yerine oturmuş. Kahramanlarını bu sayede çok iyi tanıtmış, okuyucuyu eserin içine çekmiş. Bilinçli bir dil çabası koymuş ortaya, üstelik üslubu var. Son zamanlarda temiz dil, bütün romancılarımızın baş kaygısı ama temiz bir dille yazarak aydın takımının ulaştığı ortalama dili sürdürmek başka, kişisel bir üslubu olmak başka bir şeydir. Romancılarımızın çoğunun dili temiz ama üslubu yok. Dili kendilerine özgü kullanışları, yoğuruşları yok. Bu sanatçı ortalama bir aydın dilini sürdürmekle yetinmemiş, kendi üslubunu da bulmuştur.Bu parçada sözü edilen sanatçının vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 5 X 3' ün toplama işlemine göre gösterimi doğru verilmiştir? 9 yumurta aldım. 1 yumurta daha alırsam kaç yumurtam olur? Yasalar toplumun huzuru içindir. Toplumsal yaşamın düzenlenmesi ve devam etmesi yasaların işlemesine bağlıdır. Yasaların çiğnenmesi durumunda, toplumdakarışıklıklar ve huzursuzluklar meydana gelir.Parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? "Bağrına taş basarak bekledi." cümlesinde hangi sözcükte hece düşmesi vardır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru ve güzel bir davranış değildir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılır?I.Araba tekerleklerine zincir takmakII. Ağır bir malzemeyi hareket ettirmek için kaygan kızaklar kullanılmasıIII. Makineleri yağlamak (Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha suresi, 5. ayet)Yukarıda verilen ayet, ibadetlerin yapılış amaçlarından hangisini vurgulamaktadır? Furkan, arkadaşlarıyla yaptığı bir coğrafya gezisi sırasında granit bloklarının üst üste birikmesiyle oluşmuş yeryüzü şekillerine rastlamıştır. Furkanın coğrafya gezisi sırasında rastladığı yer şekilleri hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır? Ayetel-Kürsi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tespit edilen sorunun en uygun çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye ‘ de görülen köyden kente göçler sonucunda işsizlik oranı artmaktadır.Bununla birlikte kişi başına düşen gelir azalmaktadır. Yukarıdaki paragrafta göç olgusunun hangi sonuçlarından söz edilmiştir? Oyun oynamak benim...............ım, oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemeliyim. Bunlarda benim ............................dır.Boş bırakılan yerler aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır? Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Ay adları; belli bir tarihi gösterdiklerinde büyük harfle, diğer durumlarda küçük harfle yazılır.Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır? 80 L meyve suyu 250 mL lik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi iş fiilidir? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir