Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir? sorunun cevabı "Hanefilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yolcu taşıma kapasiteleri 27 ve 45 kişi olan iki araçla dörder kez servis yapılıyor. İlk üç serviste araçlar tam doluyor. Son serviste büyük olan araçta, küçük araçtakinin iki katı kadar boş koltuk kalıyor.Taşınan toplam yolcu sayısı 276 olduğuna göre küçük olan araçla toplam kaç yolcu taşınmıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde hece düşmesi yoktur? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? -12 + 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasına kanıt olarak gösterilebilir?      5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre Kesin hesap kanunu hangi kurumca hazırlanır? İstiklal Marşımızı okurken hangi davranışı yapmalıyız? Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’nda düşmanı geri püskürttüğü tek cephe hangisidir?                                                                     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?  “... İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı de- ğişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren içecekten ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır...”(Muhammed suresi, 15. ayet)Bu ayette tasvir edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesine ait bir gider değildir?  Aşağıdaki cümlelerde verilen pekiştirmeli sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?