S:1

Öldükten sonra tekrar dirilmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Öldükten sonra tekrar dirilmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ba’s" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Hiç ışığın olmadığı yerlerde varlıkları görmemiz mümkündür( ) Maddelerin şekil almış haline saf madde denir.( ) İyi görebilmek için ışık miktarının normalden az ya da fazla olmaması gerekir.( ) Isının akış yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur( ) Mum, kandil ve gaz lambası güçlü ışık yayan aydınlatma araçlarıdır Bir canlının yapılarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Udela :Before you leave, I would like to ask my last question. - - - -?Wain :It is 75535443. Dostumuzun bizi hırpalaması gücümüze gitmez. Çünkü bunun iyi niyetle ve iyiliğimiz için yapıldığını biliriz. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi tekbir sözüdür? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Gül hasretinle yollara tutsun kulağını Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizarBu beyitte geçen edebîsanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur? Sağ ve sol omuzda bulunan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangileridir? Belli mevsimlerde üretilen çay yaprağının depolarda saklanarak ihtiyaç duyulduğu zamanlarda üretim için fabrikalara gönderilmesinin pazarlama açısından sağladığı fayda aşağıdakilerden hangisidir? Tehlikeli kimyasalların ambalajları üzerinde uyarı sembolleri bulunmaktadır. Bu uyarı sembolleri;I. Kimyasalın vereceği zararların önceden bilinmesi.II. Kimyasalın molekül formülünün bilinmesi.III. İnsan sağlığının korunması için alınması gerekenönlemlerin belirlenmesi.verilenlerden hangilerini sağlar? Kaşla göz arasında oradan kayboldu cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse anlam bozulur. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Biyoloji dersinde Bitkiler hangi koşullarda daha iyi gelişir? konusu işlenecektir.Buna göre öğretmenin, öğrencilerin bilgiyi yapılandırarak öğrenmesini sağlamak üzere seçeceği en etkili öğretme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Bir semaverden 5 çaydanlık çay çıkmaktadır. Bir çaydanlıktan da 15 bardak çay çıktığına göre bir semaverden kaç bardak çay çıkmaktadır? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde basamak değeri toplamı en büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi evsel atık değildir? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinin türü yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız (....) Allahtan başka ilah yoktur.Doğmamıştır ve doğurmamıştır.(....) İlk insan ve peygamber Hz. Ademdir (a.s.).(....) Sadece namazda dua edebiliriz.(.....)Tekbir Allah ın (c.c.) büyüklüğünü, yüceliğini anmak için söylenen ve ‘ Allah (c.c.) en büyüktür. anlamına gelen ‘ Allahu Ekber ifadesidir.(....) Allah ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlara sevap denir. Bir ülkede, nüfusun dağılışı; iklim özellikleri, yerşekilleri, yükselti değerleri, tarımsal üretim, ulaşım, sanayi gibi pek çok doğal ve beşeri etkene bağlıdır. Buna göre ülkemizde nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (3x + 7) . (4x - 2) işleminin sonucu olan cebirsel ifadede xin katsayısı kaçtır? Diğer adı Meskukat olup eski paraları inceleyen bilim dalına ne ad verilir? 8 gün = ........................saattir. Hangi toplama işleminin sonucu 17 değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle ‘sorumluluk ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerinden değildir? ........................ Ankaradır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse olgu değil görüş cümlesi olur? Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupada siyasi, ekonomik, kültürel gelişmelerin hızlanmasını ve dünyanın tanınmasını sağlamıştır? I. Sevdiği için hatalarımızı görmüyor çoğu zaman.II. Her şeyi senden beklemesi doğru bir davranış değil.III. Şirket, çalışanlara bayram öncesi maaşlarını ödedi.IV. Mantar toplamak için meşeliklerin arkasına gittik.V. Güven eksikliğinden kaynaklanan sorunlar yaşadık.Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? 15.9= 15.6 + 15. K işleminin eşitliğinde K yerine aşağıdakilerden gelmelidir? Şiir ve İnşa isimli makale aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır? Mr. Brown : - - - -?Jack : It is a good educator and entertainer. 3 bütün ekmekte kaç yarım ekmek var? 2 tane iki yüz TL, 4 tane elli, 3 tane yirmi TL kaç TL eder? doğru sözcüğü hangi cümlede yanlışsız eksiksiz anlamında kullanılmıştır? Bir DNA molekülünün iki zincirindeki adenin sayısı ve toplam hidrojen bağı sayısı biliniyorsa,I. Pentoz şeker sayısıII. Toplam nükleotit sayısıIII. Tek zincirdeki timin sayısıIV. Tek zincirdeki fosforik asit sayısıverilenlerden hangileri hesaplanabilir? GERİ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ileri sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir