S:1

Bilmediği şeyi bilen birine soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir. Sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider. anlamında kullanılan atasö- zü aşağıdakilerden hangisidir?

Bilmediği şeyi bilen birine soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir. Sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider. anlamında kullanılan atasö- zü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? – ... De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer suresi, 9. ayet)– ‘... Rabbim benim ilmimi arttır de. (Taha suresi, 114. ayet)Bu ayetleri benimseyen kişide aşağıdaki özelliklerden hangisinin gelişmesi beklenir? Emri bil marufhve nehyi anilmünker. İslamda hangi görevi anlatır? 12. sınıf öğrencisi Burak gittiği bir tartışma türünün özelliklerini şöyle sıralamıştır:- Herkesi ilgilendiren bir konu tartışıldı.- Tartışma bir başkanın gözetiminde yapıldı.- Biz dinleyiciler de tartışmaya sorularımızla aktif olarak katıldık.Buna göre Burakın katıldığı tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme hareketi yapamaz? İnsanın kişiliğinin şekillenmesinde yaşadığı coğrafyanın da belirleyici etkisi olduğu söylenir. Gerçekten de yaşadığınız coğrafya, dayattığı gerçeklikler ve zorluklarla sizi âdeta yoğurup şekillendirir.Altı çizili sözcük grubunun bu metne kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Birinci Haçlı Seferinin başladığı dönemde Türkiye Selçuklu Devletinin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Yaprak: Bu hafta sonu tatilinde şehir dışına çıkacağız. Sen ne yapacaksın Emir?Emir: Ben arkadaşlarımla kitapçıları dolaşacağım. Peki, siz tatil için nereye gideceksiniz Yaprak?Yaprak: - - - -Bu konuşmaya göre Yaprak aşağıdakilerden hangisini söylerse Emire cevap vermiş olur? Allah, her şeyi insan için yaratmış ve onun hizmetine sunmuştur. Bize sayısız nimet vermiştir. Allahın bizim her türlü ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz bir dünya yaratması da onun bize olan sevgisinin bir işaretidir.Yukarıdaki parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Türkiyenin üçüncü Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin nesnel yargı yoktur? 3 tane 6 nın kendisi ile tekrarlı çarpımıYukarıda verilen ifadenin üslü sayı olarak yazılışı ve değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Seninle oynamak istiyorum.cümlesinin öznesi nedir? 16 yıl sonra 31 yaşında olacağım.Teyzemin yaşı, benim yaşımın 3 katından 14 eksik olduğuna göre ikimizin yaşları toplamı kaçtır? DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir. * Toprağın su ve rüzgar etkisiyle taşınması sonucu oluşur.* Verimli tarım arazileri yok olur.* Çoraklaşma başlar.Yukarıdaki ifadeler hangi afeti anlatmaktadır? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 20 cm ve yüksekliği 40 cm olan kare dik prizmanın içine yerleştirilebilecek silindirin hacmi en fazla kaç r santimetreküp olur? Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Hangisi ülkemizdeki doğal varlıklardan değildir? a ve b birer doğal sayıdır.Buna göre 2a + 3b = 24 eşitliğini sağlayan kaç farklı a değeri vardır? I cant go for a walk - - - - its very cold outside. "2,45 m kaç cm eder? I. Basın özgürlüğü II. Bilim ve sanat özgürlüğü III. Konut edinme özgürlüğü IV. Seyahat etme özgürlüğüYukarıdakilerden hangileri düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilgilidir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi en büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi, lohusalık humması (al basması) olarak bilinen hastalıktan korunmak için yapılması gereken uygulamalardandır? Sempozyumlarda sunulan bildirilerde aranan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet, plastik topunu aynı şiddetle önce tahta parke üzerinde sonra halı üzerinde sektiriyor. Her iki durumda çıkan seslerin farklı olduğunu algılıyor.Bunun nedeni sesin hangi özelliği ile açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme değildir? Aşağıdakilerden hangisinde besmelenin anlamı doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik nedenlerindendir? Aşağıda verilenlerden hangisi basıncın artırılması için yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir? 6,1, 9 rakamlarını ve virgülü kullanarak yazılabilen en büyük ondalık kesir aşa­ğıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan eserlerden değildir? Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir? 78 093 sayısının onlar ve binler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momentumu kaç kg.m/s değişmiştir? (–x + 4) · 11 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz (sas) in Enes b. Malik e 10 yıl boyunca hiç kızmaması onun hangi özelliğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir