S:1

Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına Günlerin geçişi ardı ardına Hasretiz bir kanat şakırtısına Mavi gökte kuşlar yine uçar mı
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına Günlerin geçişi ardı ardına Hasretiz bir kanat şakırtısına Mavi gökte kuşlar yine uçar mıBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Özlem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Evimize hırsız girerse hangi numarayı aramalıyız? (I) Anneannem sadece biz çocuklar için değil mahallenin büyükleri için de ayrı bir anlama sahipti. (II) Arka bahçede, hemen hemen her hafta cuma günleri yer ocağında pelit odunu ateşinde yufka ekmeği ve bazlamalar yapardı.(III) Kokusu gitmiştir diye tüm komşulara da dağıtırdı. (IV) Dumanı üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları görünce komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir? I love Shakespeare’s all works and quotations but one is my - - - -: “Love one, trust a few, do wrong to none”. - - - - is a person who buys and sells stocks and other securities both for retail and institutional clients in return for a fee or commission. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? Yer kabuğunun tabakları arasına sokulan magmanın bu alanlarda katılaşması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi magmanın yerin derinliklerinde katılaşması sonucunda oluşmuş yer şekillerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kimyasal sindirime örnektir? 863 + 98 = ? İşleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Ali’ nin yaşı 18, babasının yaşı 42 ve annesinin yaşı 36’dır.Buna göre Ali, babası ve annesinin yaşları toplamı kaçtır? Kalbimiz her kasıldığında, pompalanan kan damarlara bir vuruş etkisi yapar. Bu vuruş etkisine ne denir? 1982 Anayasasına göre temel hak ve hürriyetlerin niteliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  Sınıflandırma basamaklarında türden aleme doğru gidildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Günde 6 metre duvar ören bir inşaat ustası, 11 günde kaç metre duvar örer? Yasemin’in yaşı 9, babasının yaşı Yasemin’in yaşının 5 katıdır.10 yıl sonra Yasemin’in ve babasının yaşlarının toplamı kaç olur ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?  Hz. Rukiye’nin vefatından sonra yine Peygamberimizin kızı olan Ümmü Gülsümle evlenen Zinnureyn lakaplı sahabi kimdir? İki kapak arasına getirilmiş Kur´an nüshalarına ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması (ünsüz değişimi) vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret adılı ( zamiri ) vardır? Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 500 olan bir sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişilerden değildir? A - - - - is a person who looks after babies or children when their parents are away. Aşağıdaki tarihlerden hangisinin,  tarihimizin akışında  önemli bir yeri yoktur? Scratch programının kullanım amacı hangi şıkta doğru şekilde ifade etmiştir?  My brother and I - - - - basketball nextweekend. Ekvator ve çevresinde yıl boyunca ortalama sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak buharlaşma miktarı faz-ladır. Bu durumun sonuçları arasında aşağıda verilenler-den hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?  Kültürümüzü tanıtmak için bütün Orta Asya’yı dolaşmış.” Cümlesinin öğelerinin                                      doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?                                                      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi koşul bildirmektedir?  Melike  : %50Mehmet :%30Samet  : %20Bir şirkette 3 ortağın hisseleri(payları) yukarıda verilmiştir.Buna göre; şirketin   ¨80000 lik gelirinin paylaşımı ¨  cinsinden aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?                Melike                  Mehmet Ali                  Samet A)             40000                     24000                        16000B)             40000                     30000                        10000C)             24000                     40000                         16000}D)             16000                     24000                         40000 Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır? “Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? Çizgili kaslar ile ilgili hangi ifade yanlıştır  Bir toplumda, eskiden beri uygulana gelen, nesilden nesile iletilen kültürel değer, bilgi, alışkanlık, töre ve davranışlara  denir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Pil ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Kur’an-ı Kerim’in ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir