S:1

Hz. Muhammedin (sav.) ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Hz. Muhammedin (sav.) ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Erkek çocuklarına daha çok önem verilirdi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Saklambaç oyunu en az dört kişiyle oynanan bir oyundur. Zevkli bir oyun olmasına rağmen günümüzde fazla oynanmamaktadır. Ebe olan kişi, duvara ya da bir ağaca döner ve etrafına bakmadan saymaya başlar. Diğer oyuncular saklanırlar ve ebenin kendilerini bulmasını beklerler. Oyun ne kadar çok kişiyle oynanırsa o kadar eğlenceli olur.Bu parçada saklambaç oyunuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ahmet Cemil şimdi kendisini unutmuş, yalnız göğsünü şişiren dimağında darabat-ı gayr-ı muntaka ile duran bir fikr-i sabitle müteharrik sanidaran-ı deha şeklinde kimseye bakmayarak, hatta söylediklerine vakıf olmayarak devam ediyor, bütün etrafında bulunanlar, güya bu genç natuktan nefes-i mıknasiyet ile bir noktayı fevkattabiyeye müncenap olmuş bir hâlde, hareket etmeyerek gözleri dolarak nefeslerini zapt etmek isteyerek bir vaizin karşısında mebhut-ı teesür duranlar gibi dinliyorlardı.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ali 14ten başlayarak geriye doğru birer ritmik sayıyor.Beşinci sırada söylediği sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, "ahilik" teşkilatının özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı bildirir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (....) Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılardan büyüktür.(....) Negatif tam sayılar 0dan küçüktür.(....) Sayı doğrusunda sağ taraftaki sayı, solundaki sayıdan küçüktür.(....) 0, pozitif tam sayılardan büyüktür.(....) Negatif tam sayılar, 0a yaklaştıkça büyür Beslenme tipleri için verilen,I. Kendi besinini kendisi üreten canlılar ototrof olarak tanımlanır.II. Besinlerini hazır halde alan canlılara heterotrof canlılar denir.III. Ototrof canlıların tamamı güneş enerjisini kullanarak besin üretir.açıklamalarından hangileri doğrudur? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre,aşağıdaki unvanlardan hangisi yönetim hizmetleri sınıfına dahil değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil kullanılmamıştır? Aşağıda maddenin halleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?I. Sıvılar akışkan bir yapıya sahiptir.II. Gazlar bulundukları ortamda yayılır.III. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir.Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer alır? Aşağıdaki metinlerden hangisinde dil farklı bir işlevde kullanılır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi alışılmamış bağdaştırmaya örnektir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi devlet dairelerinin internet siteleri için kullanılan uzantıdır? Yunan dili ve kültürünün Avrupadan Çin sınırına kadar yayılmasını sağlayarak Helenistik Dönemi başlatan ünlü kral, aşağıdakilerden hangisidir? Ay, ne güzel, ne de tatlı bir çocuk! diyen bir kişi, nasıl bir duygu içindedir? Sadece belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimi, aşağıdakilerden hangisidir? Demokraside aşağıdakilerden hangisi yoktur? 9 ve 10a kalansız bölünebilen bir doğal sayı aşağıdakilerdenhangisine bölünürse kalanı 0dan farklı olabilir? Dünya Çapında Ağı (www) icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Sana gitme demeyeceğimÜşüyorsan ceketimi alGünün en güzel saatleri bunlarYanımda kal. Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnektir? Hz. Âdem ile eşinin cennetten çıkarılmasına sebep olan nedir? Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki canlılardan hangisinin yaşam alanı farklıdır? 4x + 7 cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? Kenar uzunluğu 9 cm olan bir karenin, kenarları 2cm kısaltılırsa alanı ne kadar azalmış olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya Savaşından sonra yurdumuzu işgal eden devletler arasında yer almaz? Türkiyede buğday üretiminin en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet döneminde çağdaş bilim insaları yetiştirmek, dünyada meydana gelen bilimsel gelişmeleri takip ederek eğitim kurumlarımıza aktarmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Max - - - - read when he was four. Nazım ın 2 lira 50 kuruşu var. Nazım ın parasını 3 liraya tamamlaması için kaç kuruşa ihtiyacı var? Aşağıdaki sözcüklerden han­gisi isim(ad) kökünden türe­miştir ? Aşağıdakilerden hangisi ``aruz ölçüsü''nün özelliğidir? Aşağıda verilen cümlelerden öznel olanların başına Ö nesnel olanların başına N yazalım.( ) Güneş yükseldikçe gökyüzündeki pembelik de yavaş yavaş açık maviye dönüştü. ( ) Güneşin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. ( ) Yolun iki yanında yemyeşil tarlalar uzanıyordu. ( ) Daha sonra üstü çiçeklerle dolu meyve ağaçlarının olduğu bir yerden geçtik.( ) Çevre o kadar güzeldi ki izlemeye doyamıyor, oradan ayrılmak istemiyorduk. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir