S:1

Yazının kullanılmasından sonraki dönemlere - - - - adı verilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Yazının kullanılmasından sonraki dönemlere - - - - adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? sorunun cevabı "tarihî devirler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hz. Muhammedin (sas) soyu aşağıda ismi verilen hangi peygambere dayanmaktadır? Arkadaşına sinirlenen Tolga bir anlık öfke ile arkadaşını itip yere düşürmüş, bacağının incinmesine sebep olmuştur.Tolga, arkadaşının hangi hakkına müdahale etmiştir? 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 İşleminin kısa yoldan yapılışı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir metro istasyonuna her 45 dakikada bir tren gelmektedir. Bu istasyona 9 saatte kaç tren gelir? Aile tarihini hazırlarken aşağıdakilerden hangisini kullanmamıza gerek yoktur? Osmanlı Devletinde yeni topraklar fethedildiğinde araziye kâtipler gönderilirdi. Kâtipler toprağı, elde edilen geliri ve toprağı işleyen nüfusunu kaydederlerdi. Ardından arazi, gelirleri açısından belirli dilimlere bölünürdü. Has, zeamet, tımar olarak adlandırılan bu araziler; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve sipahilere dirlik olarak verilirdi.Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hal eki olan –de bitişik; bağlaç olan de ayrı yazılır. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde denin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelir? Yolculuğu kolay geçsin diye yola gidenin arkasından su dökülmesi neye örnektir? My money purse was .......... . İnsan ilişkileri sorunlarının çözülmesinde hangisi yapılamaz? Kur'an-ı Kerim kimin zamanında bir kitap haline getirilmiştir? I. ¼ Basit Kesir II. 1 tam 3/6 Tam Sayılı Kesir III. 2/7 Bileşik Kesir Verilen kesir ve kesir türü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Amy: Look! There is a funfair in town at the weekend. There are many fun rides; bumper cars, big wheel and carrousel.Bill:Thats great. We can have fun together. I love bumper cars very much. How much is one ride?Jane:Its one token and one token costs £2. Its cheap.I want to get on carrousel. I think It is more enjoyable than bumper cars.How much does a token cost? Aşağıdakilerden hangisi tarihteki önemli ticaret yollarından biri değildir? Aşağıdaki yargılardan hangisi Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamını almak,aksıran kimseye elhamdülillah derse yerhamukallah (Allah sana rahmet etsin) demek, davete icabet etmek,hastayı ziyaret etmek, cenazesinde bulunmak hadisinden çıkarılamaz? I. Bahçemizde nar ağacı Kimi tatlı kimi acıGönüldeki dert ilacıYa bulunur ya bulunmazII. Şimdi dünyada nerde biri ağ-lıyorsaSebepsiz, dünyada, ağlıyorsa Bana ağlıyor.III. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, İncinirsin.IV. Bir nîm neşe say bu cihânın bahârınıBir sâgar-ı keşîdeye tut lâlezârını Yukarıda numaralanmış dizelerden hangileri aynı geleneğe aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime vardır? LGS sınavının 75 dk sürecek olan ilk oturumu 09:30 başlayacağına göre saat kaç da bitecektir? Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemesi değildir? Seninle birlikte alışverişe gelirdim ama ..........................................cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak doğru olur? Ayşe : ...........................................?Arda : Yes, I play computer games. Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki bağın en sağlam olduğu madde haliaşağıdakilerden hangisidir? Toplumda yaşayan bireyler farklı gruplar içinde yer alırlar. Bu gruplarda yer alan bireylerin davranışları sosyoloji için önemli bir veridir. Ancak insan davranışlarınıdaha iyi anlayabilmek için sosyolojinin başka bilimlerden yardım alması gerekir.Bu konuda sosyolojinin yardım alması gereken bilim dalı hangi seçenekte verilmiştir? Uzunlukları toplamı 66m olan iki çemberin yarıçapları toplamı kaç m dir?(π=3 alınız) ...Hiç kimsenin başkası üzerinde bir üstünlüğü yoktur.Bu hadis aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır? Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Sadettin Bey 4-7 yaş döneminde bulunan çocukların ahlaki değer yargılarını nasıl kazandıklarını ve hangi faktörlerin etkisi altında ne gibi değişikliklere uğradıklarını araştırmaktadır.Sadettin Beyin yaptığı bu araştırmada psikolojinin en çok ilişkili olduğu alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur? Dünya modeli üzerinde sular hangi renkte gösterilir? İnce sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim görevinde kullanılmıştır? Aşağıda verilen "teknolojik ürün - kullanım alanı" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden (kişinin gözüyle) görmek ya da kendimizi onun yerine koymaya ................. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed (sas) Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler hiçbir şey değiş­mez, Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım veya bu uğurda öleceğim. sözünü aşağıdaki olaylardan hangisinde söyledi? Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilenkişilere ne ad verilir? Batı Hun İmparatorluğunun kurucusu kimdir? • İnşa edilen mimari yapıları ayetlerle süslemek• Hat, tezhip gibi el sanatlarında güzel eserler ortaya koymakVerilen bu örnekler aşağıdaki yargılardan hangisi ile daha çok ilgilidir? Forum, açık oturumun devamında yapılacaksa başkan, forumun süresini - - - - olarak sınırlayabilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir