S:1

Eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin aşağı akarak büyümesiyle oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

Eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin aşağı akarak büyümesiyle oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Çığ" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Uygun çalışma ortamı nasıl olmalıdır? At the market. "Im really sorry." ne demektir ? Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o Allahın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. (Ahzâb suresi, 40. ayet) Yukarıdaki ayet İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan hangisini vurgulamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenlemek için yapılan inkılaplara örnek olarak gösterilemez? If you want a good life then, you should have a good - - - -. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Mikroplara karşı vücudu koruyan kan hücrelerine.............denir. Kanın temizlenmesi.......... kan dolaşımı ile sağlanır.Yukarıdaki yazılan ifadede boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Kurtuluş Savaşının Güney Cephesi yerel kahramanların başarılarıyla doludur. Asıl adı Mehmet Said olan Antepli Şahin Bey, Fransızların ihtiyaçlarını sağlamaları açısından önem taşıyan Kilis - Antep yolunun kapanması için görev almıştır. O, düşmanı kesin olarak bu yoldan geçirmemek için en son mermiyi atıncaya kadar direnme kararını vererek Düşman buradan geçerse, ben Antepe ne yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudumun üzerinden geçebilir. demiştir.Antepli Şahin Beyin bu sözleri, aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilendirilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri vardır? Betül' ün 14, Cemalin 5 kitabı var. İkisinin toplam kaç kitabı vardır? I. Tübülin proteinlerinden oluşmuştur.II. İçi boş çubuk şeklindeki yapı-lardır.III. Hücre içinde sürekli oluşup ayrışabilir.Verilenlerden hangisi hücre iskeleti elemanlarından olan mikrotübüller ile ilgilidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmayı öğütlemektedir? Trafikte yürüyerek hareket eden insanlara ne ad verilir? MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler Bakanlık Teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibariyle en az kaç yıl görev yapanlar,iller arasında yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler? 60 L + 450 mL + 550 mL = ? işleminin sonucu kaç litredir ? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? 1. elmaları2. topladım3. bahçemizdeki4. kıpkırmızıNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 1243 Kösedağ savaşı sonrası için hangi yargıya ULAŞAMAYIZ? ‘‘Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yeratasözü, koşullanma yoluyla öğrenme ile ilgili hangi kavramabir örnek oluşturur? 624 yılında üçyüz kişilik bir Müslüman ordusunun bin kişilik müşrik ordusunu mağlup ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? II – VI – III – VII – IV – VIII - ?? işareti yerine hangi Romen rakamı yazılmalıdır? Aşağıdaki namazlardan hangisinin cemaatle kılınması zorunludur? Aşağıdakilerden hangisi Hüzün Yılı diye tabir edilen yıl içinde vefat etmemiştir? I. Allahtan başka ilah olmadığıII. Peygamberlerin Allahın elçileri olduğuIII. İbadetlerin farz, vacip ve sünnetlerinin neler olduğuIV. Dünya hayatının sonunda ahiret hayatının olduğuV. Kuranın vahiy ürünü bir kitap ve İslamın temel kaynağ olduğuMüslümanlar yukarıdaki konulardan hangisinde görüş birliği içerisinde değildir? Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi ÇOĞUL varlıktır? Türk İslam mimarisinde görülen;I. DarüşşifalarII. KervansaraylarIII. Medreselergibi yapılardan hangileri, ülkede ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır? Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalına ne ad verilir? "kısa" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)in sevgi ve merhameti sadece insanlarla sınırlı kalma­mış, doğadaki tüm varlıklara uzanmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) cansız varlıklara bile sevgi gösterilebile­ceğini öğretmektedir. Nitekim bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: ____ öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Yine Peygamberimiz (s.a.v.), yaşadığı ortamla kendisi arasında sevgi oluşması için Allaha şöyle dua etmiştir: Allahım, bizlere _____yi sevdirdiğin gibi Medineyi de sevdirYukarıda boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Bir ay içinde aşağıdakilerden hangisi değişmez? Can kulağıyla dinlemek. deyiminin anlamı aşağıdakilerde hangisidir? Aşağıda verilen olaylardan hangisi kuvvet etkisinde gerçekleşmez ? Aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde fethedilen yerler ilkdefa yönetim birimlerine ayrılmıştır? Zilhicce ayının 10,11 ve 12. günlerinde kesilen kurban hangisidir? Meddahlıkta anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanır? Son kullanma tarihini hangi ürünü alırken inceleriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir