Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir soruyu 80 saniyede çözen bir öğrenci 15 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir soruyu 80 saniyede çözen bir öğrenci 15 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer? sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

The baby is sleeping. You - - - - make too much noise. 16 inek ile 37 tavuğun ayakları toplamı kaçtır?    Aşağıdakilerden hangisi ev kazalarına sebep olmaz? Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemde beylikler arasında en küçük olanlardan biriydi. Hızlı bir şekilde büyüyerek devlet haline geldi ve dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri oldu.Buna göre Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç olarak ortaya çıkışında;I. Bizans’ın iç karışıklıklar içinde olması II. Osmanlı Beyliğinin başarılı iskân politikası III. Gaza yapmak isteyenlerin Osmanlı Beyliğine katılmasıdurumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI Yazarın annesi nerede çalışmaktadır? İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir?  Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışına;I. Türkiye’nin menfaatlerinin gözetilmesiII. Yabancı devletlerin iç işlerine müdahale edilmesiIII. Dış ilişkilerde yanlızlık politikasının benimsenmesihangilerinin uygun olduğu söylenemez? Umre’de aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Berk’in yaşı 8’dir. Amcası, Berk’ten 42 yaş büyüktür. Buna göre Berk’in amcası kaç yaşındadır? Proteinlerin görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  Peygamberimizin katıldığı son gazve hangisidir? Akıl, yani kavramsal düşünce, nesnenin ve ruhun derinliğini kavrayacak güçte değildir. Bunu ancak sezgi yoluyla başarabiliriz.Bu görüşten yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?