S:1

Bir ayrıtının uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı bir ayrıtının uzunluğu 3 cm olan küpün yüzey alanının kaç katıdır?

Bir ayrıtının uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı bir ayrıtının uzunluğu 3 cm olan küpün yüzey alanının kaç katıdır? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Gelişmiş ülkelerde doğal afetler sonucu yaşanan can ve mal kaybı gelişmemiş ülkelere göre daha azdır. Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde aynı büyüklükteki bir depremin daha az can ve mal kaybına neden olması beklenir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum söz konusu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘kara sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa ne zaman kurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından (namazın içindeki farzlardan) biridir? Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen mübadele, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir? I need to go to the supermarket.There isnt ............... butter in the fridge. Aşağıdakilerden hangisi meddah ile ilgili yanlış bir bilgidir? Kalbimiz tarafından pompalanan kanın damar içinde yaptığı etkiye ne diyoruz? Kan vücutta nasıl dolaşır? Kuvvet uyguladığımız bazı cisimlerde kalıcı şekil değişiklikleri meydana gelir. Aşağıdaki cisimlerin hangisine kuvvet uygularsak şekli bozulur? Bir şehirde bütün ömrünü geçirenler, yaşadıkları o şehri ne kadar bilirler? Başka ülkelerden, başka şehirlerden gelip geçen­ler kadar doğru bakabilirler mi bulundukları şehre?Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Filistinde bulunan Mescid-i Akasayı 7 yıl içinde inşa ettiren Peygamber kimdir ? " Kapının kolu kırılmış" cümlesindeki altı çizili olan isim tamlaması hangi tür isim tamlamasıdır? Günde 25 metre yol yürüyen bir adam 2 günde kaç metre yol yürür? Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimsizliğe neden olan durumlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerden daha sonra icat edilmiştir? Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez? Allahın bir ve tek olduğunu ifade eden zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin ilk ve son suresi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak için,I. Geri dönüşüm uygulanmalıdır.II. Su kaynakları korunmalıdır.III. Biyoçeşitlilik artırılmalıdır.IV. Doğal yaşam alanları bozulmamalıdır.verilenlerden hangileri yapılmalıdır? "Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır. anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? fiş, kalite, TSE, son kullanma tarihi, iade, değiştirme Yukarıdaki sözcükler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? - - - - kararlar bilimsel değer taşıması yönüyle basılı materyal hâline dönüştürülerek kamuoyuyla paylaşılır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bunların hepsini sen mi yaptın ? cümlesindeki işaret zamiri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin bir özelliği değildir? Atatürk'ün kız kardeşinin adı nedir ? Kasım boşa yanan lambaları kapatıyor.Yeliz elini yıkarken suyu az açıyor.Uğur musluğu açık bırakıyor .Kim okulun kaynaklarını tasarruflu kullanmıyor? "Annem kardeşimi uyutuyor." Cümlesinde fiil (eylem) olan sözcük hangisidir? Hangi davranışı yaparsak yanlış yapmış oluruz? Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Mûte Savaşında babası şehit düşen Abdullahı pazarda ziyaret ederek ona dua etmişti. Bu yetim çocuğun babasının adı nedir? Düşünürken selam alan sesini, O heyula uzandı tuttu beni: Bir de baktım, Ömer değil mi imiş? – Yâ Ömer! Böyle geç zaman, bu ne iş? – Şu mahallatı devre çıkmıştım... – Gel beraber, benimle üç beş adım. Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiyenin iç kesimlerinde bozkırlarla kaplı dağlarda yer yer adacıklar halinde meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç topluluklarına da rastlanır.Bu durum;I. İç bölgelerin daha önceleri ormanlarla kaplı olduğuII. Bu alanlardaki ormanların insanlar tarafından tahrip edildiğiIII. Bu alanların volkanik araziler olduğufikirlerinden hangilerine kanıt olabilir? Leyla gelin olmuş, Mecnun mezarda Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda Ateşten kızaran bir gül arar da Gezer bağdan bağa çoban çeşmesini Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? güzel sözcüğü ile çirkin sözcüğü arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekteki sözcükler arasında yoktur? Camlar üretilirken önce ham maddeler çok yüksek sıcaklıklarda ısıtılır. Bu sıcaklıkta ham maddeler sıvı hâle gelir. Daha sonra malzeme çok hızlı bir biçimde soğutularak üretim tamamlanır. Malzemenin son sıcaklığı donma noktasının altında olduğu için bir akışkanlığı varsa bile çok düşük olduğu içinelde edilen ürünün katı gibi göründüğü söylenebilir. Ancak camlar düzenli bir kristal yapıda değildir. Bu durumun sebebi soğutma işleminin çok hızlı yapılmasıdır.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? I. İtfaiye araçlarıII. Organ ve doku nakil araçlarıIII. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlarIV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçlarıVerilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından değildir? Padişahlığın kaldırılması olarak da söyleyebileceğimiz inkılap aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir