Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Mustafa Kemal, cephe komutanına çektiği telgrafta Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus (kötü) talihini de yendiniz. diyerek aşağıdaki savaşlardan hangisinin önemini belirtmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mustafa Kemal, cephe komutanına çektiği telgrafta Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus (kötü) talihini de yendiniz. diyerek aşağıdaki savaşlardan hangisinin önemini belirtmiştir? sorunun cevabı "İkinci İnönü Savaşı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki davranışların hangisinde bir eşleştirme hatası yapılmıştır? If he weren’t working now, he - - - - to the cinema with us. 2 saat 10 dakika, kaç dakika eder? Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder?   İnsan haklarının korunması öncelikle ulusal düzeyde aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşebilir?     ( 5  10  15   ....  ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? “Dün izlediğim film oldukça güzeldi.” Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?            Adalardan yaza ettik de vedâSızlıyor bağrımız üstündeki dağBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Coğrafya öğretmeni Bülent Bey, bir grup öğrenciye Uşak ilinin tarihi ve doğal alanlarını ziyaret etmek amacıyla gezi düzenlemiştir. Gezilerinin ilk dört gününde gündüz süresinin uzadığını, dördüncü günden sonra ise gündüz süresinin kısaldığını gözlemlemişlerdir.Buna göre bu gezi hangi tarihler arasında düzenlenmiş olabilir? Yazar, güçlü bir gözlem gücüne sahiptir. Gözlediklerini, izlenimlerini güzel ve etkileyici bir üslupla anlatır. Hayata bakış açışı gerçekçidir. Hayatın iyi ve kötü yönlerini birlikte ele alır.Yukarıdaki parçada yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Metanojenler; metan (CH4) gazı oluşturarak enerji elde eder. Oksijen bu arkebakterilere zehir etkisi yapar. Bataklıklarda, pis sularda, gübrede, çöplerde ve otçul memelilerin sindirim sistemlerinde yaşarlar.Buna göre,I. Metanojenler, mezozomlarında ATP sentezi yapar.II. Enzim sistemleri zor koşullara dayanıklıdır.III. Otçul memelilerin sindirim kanallarında metan gazı oluşturur.verilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevekkül kavramıyla ilgili değildir?