S:1

Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için,
I. İyonik bağlı yapıdadır.
II. Eşit sayıda Na+ ve Cl– iyonları bulundurur.
III. Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için, I. İyonik bağlı yapıdadır.II. Eşit sayıda Na+ ve Cl– iyonları bulundurur.III. Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve II." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. KuduzII.Hepatit BIII.VeremIV.AIDSNumaralanmış hastalıklardan hangilerine virüsler neden olur? 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğ-muştur. Eserlerde duygular, okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturacak şekilde anlatılır. Bu akımın dünya edebiya-tındaki başlıca temsilcileri Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Çehovdur. Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir? Kimya, maddeyi ve maddedeki değişimleri inceleyen bilim dalıdır. Buna göre,I. Gübreler, tıbbi ve zirai ilaçlarII. Plastik, kauçuk ve PVC gibi polimerlerIII. Sabun, deterjan ve çamaşır suyu gibi temizlikürünleriverilenlerden hangileri kimyanın inceleme alanına girer? Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşam alanlarına verdiği zararlardan değildir? Osmanlı Devletinde Halife unvanını taşıyan ilk padişah, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşumunda dağların kıyıya göre uzanış yönü etkili olmaktadır? Güneydoğu Anadolu deprem kuşağı aşağıdaki illerden hangisinin topraklarından geçmez? Plan yaparsak .....................Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Mustafa Kemalin Amasya Genelgesini yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Orhan,televizyona 1083 tl ödedi. Bilgisayara ise televizyondan 1485 fazla ödedi. Cep telefonuna ise bilgisayardan 639tl az ödedi. Orhanın elinde 6450 tl vardı. Üç ürünü aldıktan sonra elinde kaç tl kalmıştır? Güneşe yakınlık bakımından sekizinci ve son sıradadır.Güneşe en uzak gezegendir.14 adet uydusu vardır.Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Yazı, resim veya şekillerin kağıt, kumaş gibi çeşitli malzemeler üzerine basılmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? II. Göktürk Devletinin kurucusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir? Karışık olarak verilen kelimelerin anlamlı biçimde sıralandığı cümleyi bulunuz.at - don't - wake - 8 o'clock - you - up Arkadaşımla farklı müzik türlerinden hoşlanıyoruz ama çok iyi anlaşıyoruz. Yukarıdaki açıklamayı yapan çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi karşıya geçişlerde güvenli olmayan yerlerden biridir? Maddelere elimizi sürerek pürüzlü mü , pürüzsüz mü olduklarını anlarız. Aşağıdaki maddelerden hangisi pürüzlüdür ? "Kişiden kişiye değişen özellikler..........dir." cümlesini aşağıdakilerden hangisi an­lamlı tamamlar? Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Hz. Muhammedin 622 yılında Mekkeden Medineye hicret etme nedenidir? Bir futbol karşılaşmasında seyirci durumunda olan bir psikoloğun, insanların duygusal tepkilerini ölçmek için kullanabileceği öncelikli yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte maddenin hacmi belirtiliyor? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Paralel daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sesteş (eş sesli) değildir? Dünya yüzeyinde yaşarken uzaya düşmememizin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlam kişiye yönelik olarak alınan önlemlerdendir? Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilk gereksinimleri nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsanın mucizelerinden biri değildir? Dakikada 50 mL su damlatan bir musluk bir saatte kaç litre su damlatır? Aşağıda verilenlerden hangisi dolaşımla ilgili bir yapı ve organ değildir? Tarihçiler insanlığın en önemli buluşu olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? Kalemlik kelimesindeki ünlü (sesli) harfler hangileridir? OHAL kararının alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Din ile güzel ahlak arasındaki ilişki nedir? Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor ayeti aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir? (I) Evden çıkınca Arif Ustanın lokantasına uğradım. (II) Ona, iki gün önce çektiği ziyafet için teşekkür edecektim. (III) Her zamanki konukseverliğiyle beni bırakmayıp bana şahane bir masa hazırladı. (IV) Yemek yerken güzel sohbetiyle de bana eşlik etti. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı türde bir eylemsi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinince kutsal kabul edilen Üç Aylardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin eş seslisi (sesteşi) yoktur? Yönümüzü bulmak için Kutup Yıldızından ne zaman yararlanabiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir