S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? sorunun cevabı "Projeyi otuziki günde bitirebildi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
RNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Zekat ibadetini yerine getiren bir Müslüman malından ne kadar zekat verir? Mehmet, deniz ve Selin okula gelmiş mi? cümlesinde hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Niçin ibadet edilir?sorusuna verilecek cevaplardan biri olamaz? Aşağıda verilen dipnot örneklerinden hangisi doğru yazılmıştır? When I was 10 years old, I - - - - speak English but now I - - - - . On altıdan sonra gelen sayı kaçtır? 1. Dünya Savaşı sonunda yapılan ve Osmanlı Devletinin işgal edilmesine olanak sağlayan antlaşma hangisidir ? Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç ... saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok ... gün içinde hâkim önüne çıkarılır.T.C. Anayasasına göre, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş hâlleri hariç) ​Günümüzde çok küçük depolama alanına sahip olması nedeniyle kullanılmayan araç hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelenmiştir? İnsanların hayatından farklı farklı hikâyeler ortaya çıkar. Hayatın, hikâye formuna girmesi için anlatılması gerekir. Hikâye anlatılırken gerçekler kurguyla yeni bir şekle girer. Böy- lece yazarın ortaya koyduğu hikâyenin içine, gerçekte olmayan pek çok öge girer. Okur da hikâyeyi kendi yorumuyla birlikte okuyarak hikâyede olmayan birçok anlama ulaşır. De- memiz şu ki - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıda- kilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılık değildir? Ağaçtan 5 düzine ceviz toplayan Mustafa 15 tanesini yedi. Mustafanın geriye kaç cevizi kaldı? Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır? Akın ın 72 fındığı vardı. 1/8 ini kardeşine verdi. Akın kardeşine kaç fındık vermiştir? 18 litre ayranın 2/3‘ i sudur. Kaç litresi yoğurttur? Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır? Emekli sandıkları hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Kırk kantar, kırkar kırkar kantar tartar. halk kültürünün hangi kaynağına ve çeşidine girer? Aşağıdaki cümlelerinin hangisinde "şaşır­ma" anlamı vardır? - Dönemin siyasi şartlarının etkisiyle toplumsal konular bırakılarak bireysel konular işlenmiştir.- Divan edebiyatı gelenekleri yıkılarak Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir? Ses kirliliğinde kulak zarının patlamasına neden olabilecek dB(desibel) değeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A: Can you ride a bike?B: No, - - - - . Kuran-ı Kerimin ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir? Aşağıdaki ifadelerin hangisinde meslek ilkelerine aykırı bir davranış örneklenmiştir ? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? Bu işin sihrini anladımsa arap olayım. cümlesinin kaçıncı sözcüğünde hece düşmesi vardır? Allah (cc.)ın varlığı, birliği, peygamberlerin gönderiliş amaçları, kutsal kitaplar, sorumlu olduğumuz ibadetler, inanç esasları, ahlaki ilkeler ve öldükten sonraki yaşamla ilgili bilgiler; bilgi edinme yollarından hangisi ile sağlanmaktadır? İbadetlerin bireysel ve toplumsal pek çok faydaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek sayılamaz? Dünya Sağlık Günü ne zaman kutlanır? Bilgi edinme kapsamında, başbakanlık bilgi edinme kurumu olan, internet, telefon veya dilekçe ile istenilen her konuda istek, öneri ve şikayet yapılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Hava bombardımanının savaşların gidişatını de- ğiştirmesi gibi antibiyotikler de bakterilerle müca- delenin bir numaralı silahı olmuş; verem, zatürre ve diğer hastalıkların önünü kesmişti. Ama bütün vücuda yayılan antibiyotik, aynen bütün şehri bombalamak gibi - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? İyilik, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene verenlerin tutum ve davranışlarıdır.(Bakara suresi, 177. ayet)Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir? Levent : What do you want to do about your life?Sezen : I would like to go to college and study science.Levent : ........... you want to be a scientist?Sezen : Yes, exactly. Mekkede az da olsa, Hz. İbrahimden (a.s.) kalan doğru inancı sürdüren insanlar da vardı. Bunlara ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir