S:1

Ali : Çay fabrikasında çalışıyorum.
Mehmet : Zeytinyağı fabrikasında işçi olarak çalışıyorum.
Hasan : Yazları pamuk tarlalarında çalışıyorum
Yukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır?

Ali : Çay fabrikasında çalışıyorum.Mehmet : Zeytinyağı fabrikasında işçi olarak çalışıyorum.Hasan : Yazları pamuk tarlalarında çalışıyorumYukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır? sorunun cevabı "Karadeniz - Ege Bölgesi - Güneydoğu Anadolu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
6584 ile 9876 arasındaki en küçük sayı ile en büyük sayının farkı kaçtır? 23 Nisan 1920de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? Şunları, bu ay kendim yaptım. cümlesindeki kişi zamiri aşağıdakilerden hangisidir ? Tanrı, ilk neden olarak evreni yaratmıştır ve evren artık kendi yasalarıyla işlemektedir. Tanrının sürekli olarak evrene müdahale etmesi akla aykırıdır.Verilen bilgi Tanrının varlığına ilişkin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangileri birbirine benzediği için tadına bakarak ayırt ederiz? İttihat ve Terakki Cemiyeti aşağıdaki hangi gelişme ile Osmanlı Devletinde iktidarı ele geçirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mezhepler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi münazaranın özelliklerinden biri değildir? ... Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı seçtim...(Maide S./3 )Yukarıdaki ayet Peygamberimizin hangi yönüne örnektir? • Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır.• Yatsı namazının son sünnetiyle vitir namazı arasında kılnır.• Genelde yirmi rekat olarak kılınır.• Cemaatle veya tek başına kılınabilir.Verilen bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kimsede aranan şartlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin nüfus dağılışını etkilemez? Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 79 doğal uydusu keşfedilmiştir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Tina : - - - -?Mark : You can go by taxi. Yaşlı adam, sevimli torununu loş odasında bekliyordu. Cümlesinde geçen kelimelerden hangisi ön ad ( sıfat ) değildir? MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi öğretmen kadrolarına atama usullerinden değildir? Hz. Muhammed (sas) Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler hiçbir şey değiş­mez, Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım veya bu uğurda öleceğim. sözünü aşağıdaki olaylardan hangisinde söyledi? Halikarnas Balıkçısı takma adıyla hikâye ve romanlar yazan sanatçı eserlerinde tabiatı ve insanı bir şiir duygusu içinde anlatmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? I. Geçen ders, anlattığım konuyu anlamayan var mı?II. Adların yerine kullanılan sözcük ve eklere zamir denir.III. Çok şaşkınım, işin bu noktaya varacağını düşünemedim.IV. Ülkemizde en fazla zeytin üretimi Ege Bölgesinde yapılmaktadır.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki dilin işlevlerinden hangisine örnek yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin söylenme anı ile yapılma anı aynıdır? Osmanlı Devletinin anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün babasının adı nedir? Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bitkilerin büyüyüp gelişmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur? Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıtılan bir maddeye şekil verilerek elde edilmemiştir? Faruk Tolga doğduğunda ben 45 yaşındaydım. Şimdi 54 yaşımda olduğuma göre, ikimizin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Gıda ürünleri maddeleri hangi bakanlığın izniyle üretilir? Aşağıdaki şifrelerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir ve kırılması daha zordur? Evin içinde garip şeyler dönüyordu. Görünüşte her zamanki gibi idi sesler, çağırışlar, yemek zamanları hatta yüzler. Keşke bütün eşyalar yer değiştirmiş olsaydı da bu her şeyin her zamanki yerindeliğine bile karşı gelen hava olmasaydı. İnsan beklerdi o zaman masaların, bardakların, iskemlelerin yerlerinde yer etmesini. Hayır, her şey yerli yerinde idi. Küçük kardeşim sabahleyin aynı saatte uyanıyor. Çay aynı dakikada kaynıyor, küçüğün tabağına konacak ekmeğin kokusu yatakta burnuna geliyordu. Sobanın başında geçen küçük, kendi hâlinde sabahımız aynı idi.Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? I. BaşarıII. AkılIII. TevekkülIV. İradeİnsan, davranışlarından sorumlu tutulabilmesi için bunlardan hangilerine öncelikle sahip olmalıdır? İslamın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde dini yaşayarak Allaha ulaşma yoludur.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan değildir? Ayşenin babası yeni bir televizyon almıştır. Bu televizyon hatalı çıkmış ve satıcıya iade etmek istemiştir. Satıcı bunu kabul etmediği için Ayşenin babası aşağıdakilerden hangisine başvurarak hakkını aramalıdır? - 7, 0, +12, - 3, - 21, +9 tam sayılarından kaç tanesi - 4ten küçüktür? Güneş'in bir basket topu Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? I. Kum, tuz, şeker gibi küçük tanecikli maddeler konulduğu kabın şeklini alırlar ve bunlar katıdırlar.II. Su buharı, hava, oksijen gazlara örnek olarak verilebilir.III. Sıvıların belli bir şekilleri yoktur.Yukarıda belirtilen maddelerden hangileri doğrudur? She gets- - - -the bus at 6 oclock. Aşağıda verilen faaliyetlerin hangi- sinde ATP üretimi gerçekleştiğin-den ekzergonik bir tepkimedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir